HIRDETMÉNY

0 Flares Filament.io 0 Flares ×

Ezennel értesítem a Tisztelt Lakosságot, illetve Partnereket, hogy Önkormányzatunk megindította a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.9.) Korm. rendelet 43/A.§ szerinti egyeztetési eljárás ún. előzetes tájékoztatási szakaszát Újpetre Község Településképi Arculati Kézikönyve és Településképi rendelete elkészítésére vonatkozóan.

A készülő Településképi Arculati Kézikönyvvel és Településképi rendelettel kapcsolatban Újpetre  Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017.(VI.21.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Partnerségi Rendelet) 1.§ szerinti Partnerek az ún. tájékoztatási szakaszban javaslatot, észrevételt tehetnek, valamint véleményt nyilváníthatnak.

Észrevétellel, véleménnyel a Partnerségi Rendelet szerint az ún. Partnerek élhetnek: Újpetre község lakossága és az újpetrei ingatlantulajdonosok, a település területén működő érdekképviseleti  szervek és civil szervezetek, a település területén ingatlannal, székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek, valamint a település területén működő vallási közösségek.

A véleménynyilvánítás határideje: 2017. július 7-től 2017. július 28-ig.

Javaslatot, észrevételt tenni a megadott véleményezési határidőben kizárólag a Településképi Arculati Kézikönyvvel és Településképi rendelettel kapcsolatban a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű indoklással ellátott észrevételben lehet.

A véleménynyilvánításra az Önkormányzat lakossági fórumot is szervez.

Időpontja: 2017. július 21-én 10.00-től 10.30—ig.

Helyszín: Közös Önkormányzati Hivatal 7766. Újpetre, Kossuth L.u.113.

Javaslatot, észrevételt tenni a lakossági fórumon szóban vagy azt követően 2017. július 28-ig kizárólag a Településképi Arculati Kézikönyvvel és Településképi rendelettel kapcsolatban a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű , indoklással ellátott véleményben lehet ill. az ujpetre@foepitesz.com email címre.

Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánok véleményét és részvételét!

Újpetre,  2017. július 6.

Gaszt Árminné sk.

polgármester

 

A hozzászólások le vannak tiltva.