SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA IGÉNY BENYÚJTÁSÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ

ÚJPETRE község Önkormányzata szociális tűzifa támogatást állapíthat meg az Újpetrén állandó lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő, KIZÁRÓLAG TŰZIFÁVAL FŰTŐ   egyedül élő személynek, ha havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 500 %-át (500 Ft-ot) … Olvasd tovább

Iskoláztatási Támogatás

ISKOLÁZTATÁSI TÁMOGATÁS Újpetre község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022/2023- es tanévben kérelemre, gyermekenként 15.000 Ft összegű iskoláztatási támogatást nyújt helyi rendelete alapján: általános iskolában tanulmányokat folytató, valamint középfokú intézményekbe járó tanulóknak. A támogatás nyújtásának feltételei: újpetrei állandó lakcím, életvitelszerű itt tartózkodás … Olvasd tovább