Utcaképet javító Pályázat

Az utcaképet javító karbantartások, felújítások támogatásáról szóló rendeletében az önkormányzat vissza nem térítendő támogatást nyújt saját tulajdonban álló épületek külső, utcafronti épületrészének  felújítására.  Vissza nem térítendő támogatásra jogosult az önkormányzattal szemben adótartozással nem rendelkező személy, aki lakóházon, építményen olyan karbantartási, felújítási Pályázatmunkát végez a tárgyévben, amely az utcakép javulását eredményezi. Ezek a munkálatok az alábbiak lehetnek: az épület utcafrontjának, illetőleg az utcafrontról jól látható részének javítása, felújítása, festése, mázolása, nyílászáró cseréje, homlokzat javítása, felújítása, felvizesedések megszüntetése.

A támogatást az épület tulajdonosa 10 évenként egyszer kérheti. Egy naptári éven belül ugyanazon ingatlantulajdonos két különböző ingatlanára vonatkozóan csak az egyik ingatlanra nyújtható támogatás. Ebben az esetben az ingatlantulajdonosnak döntenie kell arról, hogy melyik ingatlanára kéri a támogatást.

A támogatás iránti kérelmet írásban kell benyújtani, az idei évben 2020. augusztus 31. napjáig. A támogatás mértéke a felújítás összegének 50 %-a, de maximum 120.000,-Ft/ingatlan.

A kérelemhez csatolni kell:

– elvégezni kívánt munkák műszaki leírását valamint a várható költségek számítását,

– fényképeket a felújítandó épületről.

A tervezett munkát a támogatás odaítélését követő szerződés aláírásától számított fél éven belül be kell fejezni. Amennyiben ez nem történik meg, illetve a pályázó nem a terv szerint végzi, illetve végezteti el a munkát, a támogatást vissza kell fizetni Újpetre Község Önkormányzata számlájára egy összegben, a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével megnövelt összeggel  együtt.

A kérelem nyomtatvány Nagy László ügyintézőnél igényelhető a hivatalban (epitesugy@ujpetre.hu) vagy letölthető itt: Kérelem utcaképet javító karbantartások, felúíjtások támogatására

EBÖSSZEÍRÁS

Tájékoztatjuk az újpetrei ebtartókat, hogy az Önkormányzat törvényi kötelezettségének eleget
téve 2020. június 1-e és július 31-e között EBÖSSZEÍRÁS-t tart, amely a következőképpen
zajlik:
Az ebösszeíró lapokat ebenként kell kitölteni és eljuttatni az Újpetrei Közös Önkormányzati
Hivatal részére az alábbi módokon:
– levélben, postai úton : 7766. Újpetre, Kossuth u.113.
– leadható a hivatalban ügyfélfogadási időben
– elektronikus úton (aláírva, bescannelt formában) elküldve a hivatal@ujpetre.hu email
címre,
– személyesen átadni kitöltve az önkormányzat által megbízott, Önt felkereső
személyeknek.
Az ebösszeíró lap letölthető a www.ujpetre.hu honlapról. Az eb tulajdonosa vagy tartója
köteles az ebösszeíráskor a törvényben meghatározott adatokat a települési önkormányzat
rendelkezésére bocsátani.

Az Ebösszeíró adatlapot letöltheti itt: Ebösszeírő lap

1.  Babakötvényes számlanyitás Ügyfélkapun

keresztül otthonról

Amennyiben gondoskodni szeretne gyermeke jövőjéről, és ezért Babakötvényt kíván vásárolni, akkor az Ügyfélkapun keresztül (www.magyarorszag.hu) már otthonról is megnyithatja gyermeke részére az ehhez szükséges Kincstári Start-értékpapírszámlát.
A számla megnyitása és vezetése ingyenes, gyors és egyszerű.

Ráadásul, ha most, 2020. április 27. és június 30-a között teszi ezt meg, akkor Nyereményjátékunkban is részt vehet.A Nyereményjátékban 25 darab Kincstár által kibocsátott 100.000,- forint értékű, a Kincstárnál állampapír vásárlására fordítható Nyereményutalványt sorsolunk ki.A Nyereményjáték részletei: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/oldalak/tartalom/8311/

További részletek: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/eletkezdesi_tamogatas

 

  1. Vásároljon állampapírt Mobilkincstáron, Webkincstáron otthonról

Nyisson értékpapírszámlát vagy Start-értékpapírszámlát Ügyfélkapun keresztül a Magyar Államkincstárban, vagy vásároljon állampapírt a Kincstár gyors és biztonságos elektronikus szolgáltatásainak (Mobil-és Webkincstár) Ügyfélkapun történő megigénylésével, a www.magyarorszag.hun.

Amennyiben 2020. április 27. – június 30. napja között teszi ezt meg, és friss pénzbefizetésből legalább 100.000 forint értékbenmegnöveliállampapír állományát, Ön is részt vehet nyereményjátékunkban. A Nyereményjátékban 25 darab Kincstár által kibocsátott 100.000,- forint értékű, a Kincstárnál állampapír vásárlására fordítható Nyereményutalványt sorsolunk ki. A Nyereményjátékról bővebben itt olvashat: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/oldalak/tartalom/8311/

 

T Á J É K O Z T A T Á S !

Tájékoztatjuk ÚJPETRE község lakosságát, hogy a COVID-19-koronavírus miatti rendkívüli helyzet, valamint a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet miatt

2020. MÁJUS 29.-re (péntek) meghirdetett lomtalanítás elmarad !

Kérjük megértésüket !  

Újpetre Község Önkormányzata

 

Hirdetmény

Kedves Betegeink!

A kormány célja, hogy minél kevesebben fertőződjünk meg a koronavírussal. Bár a korlátozások egyhültek, de a szakminiszter új utasítása alapján a  háziorvosi ellátásban érvényes szabályok a járvány alatt 2020.05.04-től a következők:

  • betegek fogadása KIZÁRÓLAG TELEFONOS ELŐJEGYZÉS ALAPJÁN történik, kérjük az időpont pontos betartását, ellenkező esetben új időpont kérése szükséges.

TELEFONOS JELENTKEZÉS, MEGBESZÉLÉS, amennyiben indokolt SZEMÉLYES MEGJELENÉS, VIZSGÁLAT történik.

  • Továbbra is érvényes, hogy lázas, köhögő, fulladó, torokfájós beteg ne jöjjön a rendelésre, hanem telefonáljon! 
  • Kérjük, – amennyiben vizsgálat szükséges – maszkban és kesztyűben érkezzenek!
  • Egyszerre csak 1 beteg tartózkodhat a rendelőben, az ajtót zárva tartjuk!
  • Állandóan szedett gyógyszerek ügyében telefonáljon – receptek felírása továbbra is elektronikusan történik.
  • A lejáró javaslatok újabb 6 hónappal meghosszabbításra kerülnek.
  • Adminisztratív dokumentumok, igazolások igénylése szintén telefonon történik.
  • A megnövekvő telefonhívások miatt kérjük türelmüket!
  • A kiskassai, pécsdevecseri és peterdi rendelés továbbra is szünetel.

Kérjük mindezek szives megértését!

Dr. Nagy Péter

Értesítés eboltásról

Értesítjük Újpetre község lakosságát, hogy eb-oltás lesz az önkormányzat udvarában, melynek időpontja:

2020 május 14. (csütörtök) 8.00 -8.45 óráig.

Pótoltás:   2020. május 20. (szerda) 16.30 – 17.15 óráig.

 Díjak: mikrochip ára 6.500,-Ft, veszettség elleni oltás, féregtelenítés 5.000,-Ft, új oltási könyv kiállítása 500,-Ft, háznál történő oltás 6.500,-Ft.

Az eb-oltási könyvet mindenki feltétlenül hozza magával!

A 41/2010.(II. 26.) Korm. rendelet 17/B. §. (10) bekezdése értelmében négy hónaposnál idősebb eb csak mikrochippel megjelölve tartható.

A rendelkezést be nem tartókat a jogszabály pénzbírság megfizetésével bünteti.

                                            Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatal

Felhívás

TISZTELT ÚJPETREI LAKOSOK!

Újpetre község Önkormányzata kéri a település azon lakóit, akik külföldről (pl: Anglia, Németország, Ausztria, Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Hollandia stb.) munkából vagy oktatási intézményből az elmúlt napokbanérkeztek haza, a járványügyi helyzetre tekintettel helyezzék magukat legalább 14 napos önkéntes karanténba.

Ezen időszak alatt ellátásukban kérjék családtagjaik, barátaik, szomszédjaik – ezek hiányában az önkormányzat – segítségét.

 Nyomatékkal hívjuk fel az érintett személyek figyelmét a társadalmi felelősségvállalás fontosságára: amennyiben nem vonulnak önkéntes karanténba, azzal súlyosan veszélyeztetik községünk lakóit.

Egyben kérjük a település idős polgárait, hogy otthonukat egyáltalán ne hagyják el. Amennyiben bármilyen segítségre lenne szükségük, kérem, jelezzék az alábbi telefonszámokon:

Önkormányzati hivatal: 72/377-001, 30/628-4878 (07:00-16:00-ig)

Kuczi-Klein Anita házigondozó: 30/483-0950             (7:30-16:00-ig)

Oláh Andrea házigondozó: 30/418-8208                     (7:30-16:00-ig)

e-mailben (írásban): jegyzo@ujpetre.hu, polgarmester@ujpetre.hu

Kérjük a fiatalokat is, hogy mindannyiunk védelme érdekében szíveskedjenek otthon tartózkodni, és a digitális oktatás lehetőségével élni.

Fenti felelős magatartással reméljük, hogy gyorsan és problémamentesen átvészeljük ezt a mindenki számára nehéz időszakot!

Kraft Ferenc polgármester