T Á J É K O Z T A T Ó

TÁJÉKOZTATJUK KEDVES ÜGYFELEINKET, HOGY AZ ÚJPETREI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2019. július 04-én (csütörtök) 12.00 – 16.00 óráig Újpetre települést érintő áramszünet miatt ZÁRVA LESZ.

Legközelebbi Ügyfélfogadás:

2019 július 05-én (péntek) délelőtt 7.15-tól

Köszönjük megértésüket !

Közös Önkormányzati Hivatal

Újpetre

V.TrachtTag 2019.04.26.

megrendezésre került az V. TrachtTag. A programot a helyi iskolások és az óvodások mellett a Német Nemzetiségi Egyesület zenekara és tánccsoportja színesítette. Fellépet még A Bólyi Zeneiskola Harmonika együttese. A Rendezvényt egy korabeli divatbemutató zárta.

A napot az esti batyus bál zárta a Véméndi Sextettel.

 

Az eseményröl készült képeket ide kattintva megtekintheti!

LOMTALANÍTÁSI AKCIÓ !

Értesítjük ÚJPETRE község lakosságát, hogy 2019. MÁJUS 31-ÉN (PÉNTEK) lomtalanítás lesz.

A hulladékot MÁJUS 31-ÉN (péntek) reggel 6 óráig kell kihelyezni, melyet a Szolgáltató a nap folyamán ingyenesen elszállít.

A Szolgáltató a lomtalanítás alkalmával nem viszi el az alábbi tárgyakat:

elektronikai cikkek /TV, hűtőszekrény, stb./, állati tetemek, zöld hulladék,  veszélyes hulladék /akkumulátor, gumiabroncs, növényvédőszeres-festékes dobozok, olajos kannák, stb./, építési törmelék.

Kérem, a fentiek alapján szíveskedjenek élni a lomtalanítás lehetőségével és a gyűjtőjárat számára a hulladékot úgy kihelyezni, hogy a szóródó anyagokat zsákban, vagy gyűjtő dobozban helyezzék ki.

Újpetre Község Önkormányzata

 

FELHÍVÁS BÍRÓSÁGI ÜLNÖKÖK JELÖLÉSÉRE

A Köztársasági Elnök a KEH/01231-2/2019. számú határozatával

a bírósági ülnökök választását 2019. március 07. és 2019. április 30. közötti időtartamra tűzte ki.

Ülnöknek az a 30. életévét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.  Az ülnököket nagykorú magyar állampolgárok, helyi önkormányzatok és egyesületek, a fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban eljáró ülnököket a tantestületek, érdek-képviseleti szervek, valamint jogszabályban meghatározott egyéb szervezetek, a közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei, míg a katonai ülnököket a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek illetékes parancsnokai jelölik.

Az ülnököknek az ítélkezésben a hivatásos bírákkal azonos jogaik és kötelezettségeik vannak, a megválasztott ülnöknek bírói esküt kell tennie. Az ülnököt a tisztsége gyakorlásának idejére távolléti díj, illetőleg tiszteletdíj illeti meg.

A jelöléshez szükséges dokumentumok:

-A jelölő választópolgár vagy jelölő szervezet által kitöltött és aláírt „Bírósági ülnökké jelölés” elnevezésű nyomtatványt

 -A jelölt az írásbeli „nyilatkozata a bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról”

-A jelölt köteles arról is nyilatkozni, hogy rendelkezik-e választójoggal.

A jelöltnek a jelölés elfogadását követően haladéktalanul hatósági bizonyítvánnyal (erkölcsi bizonyítvánnyal) kell igazolnia büntetlen előéletét és azt a tény, hogy közügyektől való eltiltás hatálya alatt nem áll, a hatósági bizonyítványt saját költségén kell beszerezni. Amennyiben ezen igazolási kötelezettségét elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet.

Az OBH ülnökválasztással kapcsolatos Tájékoztatóját, a bírósági ülnökké jelölésre vonatkozó nyilatkozatokat, valamint a bírósági ülnökké jelölést elfogadó nyilatkozatot jelen felhívás melléklete tartalmazza.

Kérjük az érintetteket, hogy a jelölő és az elfogadó nyilatkozatot és a hozzájuk csatolt erkölcsi bizonyítványt,  valamint a képesítést igazoló bizonyítványokat legkésőbb 2019. április 8-án 12.00 óráig juttassák el a Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez!

A jelöléshez szükséges dokumentumok letöltése itt:

  1. : altalanos-tajekoztato
  2. : ulnok-jeloles-nyomtatvany-fiatalkoruak
  3. : ulnok-jeloles-nyomtavany-munkaugyi
  4. : ulnok-jeloles-nyomtatvany

 

KORMÁNYABLAK BUSZ


ÜGYINTÉZÉS HELYSZÍNE:

ÚJPETRE, KULTÚRHÁZ UDVARA (kormányablak buszban)

IDEJE:       2019. ÁPRILIS 15. (hétfő) 13:00 – 15:00

                         KORMÁNYHIVATALI ÜGYSEGÉDI ÜGYFÉLFOGADÁS

Ügyintézés helyszíne:

ÚJPETRE, POLGÁRMESTERI HIVATAL

IDEJE:       2019. MÁRCIUS 26. (kedd) 8:35-9:15-ig

              2019. ÁPRILIS 2. (kedd) 8:35-9:15-ig

              2019. ÁPRILIS 9. (kedd) 8:35-9:15-ig

              2019. ÁPRILIS 23. (kedd) 8:35-9:15-ig

              2019. ÁPRILIS 30. (kedd) 8.35-9:15-ig

A JÁRÁSI HIVATAL MUNKATÁRSAI VÁRJÁK ÜGYFELEIKET!

T Á J É K O Z T A T Ó „KSH adatgyűjtés”

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a Központi Statisztikai Hivatal  Újpetre településen  a Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei témakörben önkéntes adatszolgáltatáson alapuló adatfelvételeket hajt végre. Az összeírási munkát a Statek Kft. fényképes igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik. A válaszadásra kijelölt háztartások kiválasztása véletlenszerűen történik. Az adatfelvételekből származó eredmények nélkülözhetetlenek a társadalom jellemzőinek feltérképezésében.

A kapott adatokat a KSH az adatvédelmi jogszabályok előírásainak megfelelően bizalmasan kezeli, azokat más szervek, személyek részére nem szolgáltatja ki. Az eredményeket név és egyedi adatok nélkül, valamint összesített statisztikai táblázatokban közlik.

Az összeírással kapcsolatban munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8.00-16.00 óra között pénteken 8.00 -14.00 óra között a +36 80 200-766-os telefonszámon, illetve a lakasinfo@ksh.hu email címen adnak továbbá felvilágosítást. Az adatgyűjtés módszertanával és a kutatási eredményekkel kapcsolatban a www.ksh.hu internetes oldalon található Adatgyűjtések/Lakossági adatgyűjtések menüpont nyújt tájékoztatást.

Újpetre, 2019. február 21.

Csalos Beáta    jegyző