SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA IGÉNY BENYÚJTÁSÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ

ÚJPETRE község Önkormányzata szociális tűzifa támogatást állapíthat meg az Újpetrén állandó lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő, KIZÁRÓLAG TŰZIFÁVAL FŰTŐ

a.-egyedül élő személynek, ha havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 550 %-át (750 Ft-ot)

b.-saládban élő személynek, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja megaz öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350 %-át (750 Ft-o

A támogatás megítélése szempontjából a Képviselő-testület előnyben részesíti azt a személyt, vagy családot, ahol a család valamelyik tagja

  1. aktív korúak ellátásában
  2. lakhatási támogatásban részesül
  3. vagy a családban halmozottan hátrányos helyzetű gyermek

Kérelem igényelhető: a Közös Önkormányzati Hivatalban,

letölthető: www.ujpetre.hu honlapról illetve a szöveg után

 A kérelem kötelező melléklete a családban élők jövedelmének igazolása.

(augusztus havi nyugdíjszelvény, folyószámla kivonat, munkáltatói keresetigazolás, családi pótlék, árvaellátás, GYES, GYET, aktív korúak ellátása stb.)

Kérelem benyújtásának helye: Közös Önkormányzati Hivatal, Újpetre

Benyújtás határideje: 2023. szeptember 29.

(határidő elmulasztása jogvesztő)

                                                                                                Újpetre község Önkormányza

KÉRELEM LETÖLTÉSE IDE KATTINTVA: