ÖSSZEFOGLALÓ (SÖT rendszer létrehozása)

ÁLTALÁNOS:

A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) a kormány gazdaságvédelmi akcióterve keretében az új munkahelyek létrehozása területén kínál alternatívát a járvány miatt nehéz helyzetbe került állampolgároknak. Ehhez a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) és az MH egy új szolgálati formába való bekapcsolódás lehetőségét biztosítja.

A HM és az MH a hivatásos-szerződéses, valamint az önkéntes tartalékos állomány-kategória mellé egy új, SPECIÁLIS ÖNKÉNTES TARTALÉKOS  (a továbbiakban: SÖT) kategóriát hoz létre a munkahelyet kereső és elhelyezkedni szándékozó állampolgárok részére. Ide jelentkezhetnek azok, akik nem tartják életcéljuknak a katonai hivatást, de nem kapnak munkát, viszont el kívánják tartani a családjaikat.

A szerződést fél évre kötik, ami után eldöntheti az illető férfi vagy nő, hogy marad-e a Honvédség kötelékében, vagy a civil életben folytatja tovább (mert a számára elképzelt munkát megkapta).

Szeretnénk azonban, ha az érdeklődők a katonai pályára nem csak átmeneti lehetőségként gondolnának, hiszen a honvédség az ország egyik legnagyobb munkáltatója, amely biztos megélhetést és anyagi hátteret, valamint követhető pályaképet kínál az elhivatottaknak.

A SÖT katonai szolgálatra elsődlegesen a megyei toborzóirodában (Pécs, Kisfaludy utca 5.) valamint a Kormányhivatalok esetében a kormányablakokban és a foglalkoztatási hatáskörben eljáró szervezeti egységeknél, lehet jelentkezni. Egy egyszerűsített orvosi szűrővizsgálatot követően a jelentkezők 6 hónapos képzésen vesznek részt az 52. Oszlányi Kornél Területvédelmi Zászlóalj kötelékében.

A könnyített felvételi procedúra a megyei toborzóiroda objektumában zajlik.

Szabó József honvédelmi államtitkár tájékoztatta Dr. György István államtitkár urat e feladattal kapcsolatban, aki támogatásáról biztosította a kezdeményezést (dr. Uzsák Katalin levele).

Az első csoport kiképzése 2020. július 1-vel veszi kezdetét Pécsett. 

RÉSZLETEIBEN:

Szolgálati viszony, szerződéskötés

 • A jelentkezéshez büntetlen előélet és az általános iskolai végzettség  (8 általános) a minimum;
 • Eddig a toborzóiroda regisztrálta a jelentkezőket és név szerinti nyilvántartást vezet (a mostani időpontig 23 fő jelentkezését tartják nyilván);
 • Az elkövetkezendő időszakban a Kormányhivatalok kormányablakaiban és a járási hivatalok foglalkoztatási osztályain megtalálható jelentkezési lapokon is lehet jelentkezni;
 • A szerződés 3 hónap próbaidőt is kiköt, ez alatt a szerződést mindkét fél bármikor felmondhatja;
 • A kiképzésen részt vevő katona a szolgálatát mindenféle kötelezettség nélkül abbahagyhatja a 6. hónapot követően, de azon belül is;
 • A szolgálati idő szükség esetén egy alkalommal meghosszabbítható (+6 hónap);
 • A SÖT katona a kiképzésen kívül más katonai feladatba (pl: határőrizet) nem kerül bevonásra;
 • A SÖT rendfokozata közkatona lesz.

Alkalmassági vizsgálat:

 • A jelentkezők könnyített egészségügyi és pszichológiai vizsgálaton vesznek részt, fizikai (tehát testnevelés) felmérés nincs a felvételnél.
 • A jelentkezők orvosi vizsgálata június 11-től indul. Az orvosi vizsgálat egy sorozó orvosi vizsgálatból és egy pszichológiai alapvizsgálatból áll, melyet Pécsett a megyei Toborzóirodán végeznek el (Kisfaludy utca 5).

Felkészítés, kiképzés:  

 • A kiképzés maximum 40 fővel indul, 20 fős a minimum kiképzési létszám (amely megyében kisebb a létszám ott megvizsgálják a más helyszínre történő szállítás lehetőségét);
 • A napi munkaidő 8 óra, amelynek leteltét követően a tartalékos otthonába távozhat;
 • Nincs túlóra, de bizonyos kiképzéseknél lehet eltérő kezdés (pl. éjszakai foglalkozás);
 •  Baranya megyében Pécsett, az 52. Oszlányi Kornél Területvédelmi Zászlóalj bázisán került létrehozásra a kiképzőközpont, ahol a katonai kiképzést végrehajtják;
 •  A bevonulások és a kiképzések kezdetének időpontjai: július 1, szeptember 1. és november 1. Csak ezen időpontokban indulnak kiképzések, aki lemaradt, legközelebb csak a következőn vehet részt.
 • A hat hónapos kiképzés alapkiképzésből, általános lövész kiképzésből és szakkiképzésből áll, mindegyiket lövészet zárja le.
 • A kiképzést a lakóhelyhez a lehető legközelebb tervezik, erre első alkalommal Pécsett kerül sor (július 1.).

Járandóság:  

 • A jövedelme bruttó 161.000 Ft (a családi adókedvezmény érvényesíthető). A munkába járási költség, az eü. ellátás, a munkaidőben ingyenes étkezés (ebéd), munkába járási költségtérítés, a ruházat és a szabadság járandóság, valamint igénybe veheti a Magyar Honvédség egészségügyi ellátó rendszerét.
 • Ami nem járandóság, az állandó laktanyai elhelyezés, szerződéskötési díj, rendelkezésre állási díj, stb. (ezt a kört jogszabályban rendezik).

Utcaképet javító Pályázat

Az utcaképet javító karbantartások, felújítások támogatásáról szóló rendeletében az önkormányzat vissza nem térítendő támogatást nyújt saját tulajdonban álló épületek külső, utcafronti épületrészének  felújítására.  Vissza nem térítendő támogatásra jogosult az önkormányzattal szemben adótartozással nem rendelkező személy, aki lakóházon, építményen olyan karbantartási, felújítási Pályázatmunkát végez a tárgyévben, amely az utcakép javulását eredményezi. Ezek a munkálatok az alábbiak lehetnek: az épület utcafrontjának, illetőleg az utcafrontról jól látható részének javítása, felújítása, festése, mázolása, nyílászáró cseréje, homlokzat javítása, felújítása, felvizesedések megszüntetése.

A támogatást az épület tulajdonosa 10 évenként egyszer kérheti. Egy naptári éven belül ugyanazon ingatlantulajdonos két különböző ingatlanára vonatkozóan csak az egyik ingatlanra nyújtható támogatás. Ebben az esetben az ingatlantulajdonosnak döntenie kell arról, hogy melyik ingatlanára kéri a támogatást.

A támogatás iránti kérelmet írásban kell benyújtani, az idei évben 2020. augusztus 31. napjáig. A támogatás mértéke a felújítás összegének 50 %-a, de maximum 120.000,-Ft/ingatlan.

A kérelemhez csatolni kell:

– elvégezni kívánt munkák műszaki leírását valamint a várható költségek számítását,

– fényképeket a felújítandó épületről.

A tervezett munkát a támogatás odaítélését követő szerződés aláírásától számított fél éven belül be kell fejezni. Amennyiben ez nem történik meg, illetve a pályázó nem a terv szerint végzi, illetve végezteti el a munkát, a támogatást vissza kell fizetni Újpetre Község Önkormányzata számlájára egy összegben, a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével megnövelt összeggel  együtt.

A kérelem nyomtatvány Nagy László ügyintézőnél igényelhető a hivatalban (epitesugy@ujpetre.hu) vagy letölthető itt: Kérelem utcaképet javító karbantartások, felúíjtások támogatására

EBÖSSZEÍRÁS

Tájékoztatjuk az újpetrei ebtartókat, hogy az Önkormányzat törvényi kötelezettségének eleget
téve 2020. június 1-e és július 31-e között EBÖSSZEÍRÁS-t tart, amely a következőképpen
zajlik:
Az ebösszeíró lapokat ebenként kell kitölteni és eljuttatni az Újpetrei Közös Önkormányzati
Hivatal részére az alábbi módokon:
– levélben, postai úton : 7766. Újpetre, Kossuth u.113.
– leadható a hivatalban ügyfélfogadási időben
– elektronikus úton (aláírva, bescannelt formában) elküldve a hivatal@ujpetre.hu email
címre,
– személyesen átadni kitöltve az önkormányzat által megbízott, Önt felkereső
személyeknek.
Az ebösszeíró lap letölthető a www.ujpetre.hu honlapról. Az eb tulajdonosa vagy tartója
köteles az ebösszeíráskor a törvényben meghatározott adatokat a települési önkormányzat
rendelkezésére bocsátani.

Az Ebösszeíró adatlapot letöltheti itt: Ebösszeírő lap

1.  Babakötvényes számlanyitás Ügyfélkapun

keresztül otthonról

Amennyiben gondoskodni szeretne gyermeke jövőjéről, és ezért Babakötvényt kíván vásárolni, akkor az Ügyfélkapun keresztül (www.magyarorszag.hu) már otthonról is megnyithatja gyermeke részére az ehhez szükséges Kincstári Start-értékpapírszámlát.
A számla megnyitása és vezetése ingyenes, gyors és egyszerű.

Ráadásul, ha most, 2020. április 27. és június 30-a között teszi ezt meg, akkor Nyereményjátékunkban is részt vehet.A Nyereményjátékban 25 darab Kincstár által kibocsátott 100.000,- forint értékű, a Kincstárnál állampapír vásárlására fordítható Nyereményutalványt sorsolunk ki.A Nyereményjáték részletei: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/oldalak/tartalom/8311/

További részletek: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/eletkezdesi_tamogatas

 

 1. Vásároljon állampapírt Mobilkincstáron, Webkincstáron otthonról

Nyisson értékpapírszámlát vagy Start-értékpapírszámlát Ügyfélkapun keresztül a Magyar Államkincstárban, vagy vásároljon állampapírt a Kincstár gyors és biztonságos elektronikus szolgáltatásainak (Mobil-és Webkincstár) Ügyfélkapun történő megigénylésével, a www.magyarorszag.hun.

Amennyiben 2020. április 27. – június 30. napja között teszi ezt meg, és friss pénzbefizetésből legalább 100.000 forint értékbenmegnöveliállampapír állományát, Ön is részt vehet nyereményjátékunkban. A Nyereményjátékban 25 darab Kincstár által kibocsátott 100.000,- forint értékű, a Kincstárnál állampapír vásárlására fordítható Nyereményutalványt sorsolunk ki. A Nyereményjátékról bővebben itt olvashat: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/oldalak/tartalom/8311/

 

T Á J É K O Z T A T Á S !

Tájékoztatjuk ÚJPETRE község lakosságát, hogy a COVID-19-koronavírus miatti rendkívüli helyzet, valamint a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet miatt

2020. MÁJUS 29.-re (péntek) meghirdetett lomtalanítás elmarad !

Kérjük megértésüket !  

Újpetre Község Önkormányzata