Tájékoztató háziorvosi rendelési időről

Tájékoztatjuk a község lakosságát, hogy november hónapban a házi orvosi rendelési idő az alábbiak szerint alakul:

  • 02., 11.11., 11.29., 11.31. – Dr. Király Hedvig rendel
  • 04., 11.08., 11.09. – Dr. Varga Péter rendel

A rendelési idő a korábban megállapítottak szerint változatlan ! (hétfő du. 14-17-ig, kedd, csütörtök de. 7.30-10.30-ig)

  • 15., 11.18., 11.22., 11.25. – Dr. Szebeni Zsolt rendel mind a négy napon délután 14 – 17 óráig. (csak délután lesz rendelés)
  • 16., 11.23.-án – az orvosi rendelés szünetel, asszisztensi ügyelet lesz.

Újpetre Község Önkormányzat

T Á J É K O Z T A T Ó

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Baranya Megyei Kormányhivatal Siklósi JH Népegészségügyi Osztálya „COVID – 19” kampányoltást szervez Újpetre településre.

A kampányoltás időpontja:

2021 november 04. (csütörtök)

délelőtt 10.00 – 11.00

Helye: Orvosi Rendelő – Újpetre, Kossuth u. 48.

A kampányoltásra az I., II., illetve III. oltásra regisztráltak jelentkezhetnek a 72-377-013-as telefonszámon 2021. november 02-ig (kedd) 12.00 óráig!

Újpetre Község Önkormányzata

Újpetre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (I.31.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Katv.) 46. § (4) bekezdésében foglaltak szerint Újpetre Község Önkormányzat képviselő-testületének hatáskörében Újpetre község polgármestereként Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt jogalkotói hatáskörömben, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában foglalt feladatkörben eljárva, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotom:

  1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
  1. Alapelvek

1.§ Újpetre Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a közművelődési tevékenység szabályozása során arra törekszik, hogy megőrizze a község történeti, néprajzi hagyományait, kulturális értékeit, biztosítsa a helyi társadalom kulturális szükségleteinek kielégítését. Meghatározza a közművelődési feladatok ellátásának formáit, támogassa az önszerveződő közösségeket és így lehetőséget biztosítson a település polgárainak a  közművelődéshez való jogának gyakorlására

A teljes rendeletet ide kattintva olvashatja: 1_2021_közművelődésről

Falunap 2021

Az idei évben újra megrendezésre kerülhetett a szeretett falunapunk a COVID-19 Világjárvány után..közben. Akik a sok bezártság miatt elfelejtették hogy hol is van a Kultúrház, azt a kisvonat szívesen elvitte (persze ha jutott neki hely rajta).  

Megszokott és új produkciókkal szórakoztattuk a kedves jelenlévőket. Akit megviselt a hőség az Jámborcsik Pál frissítő “üdítői” mellet még egy párakapu segítségével is tudta hűteni magát.
Kultúr egyesületünk fellépése mellet, számos produkció várta vendégeinket mint például a Horster Banda és a Buksikák, a Daniels Speers Brass Band, “bicska” szellemes poénjai és zárás képpen Zsuzsi ének produkciója tetté fel a j-re a pontot.

Ezt követően egy fantasztikus finom vacsorával lettek megvendégelve az ott lévők és hozzátartozóik az önkormányzat jóvoltából.

Sötétedéstől napfelkeltéig tartott a bál, és az esemény koronázása képpen 21:00 kor tűzijáték volt.

Alábbi linken megtekinthetik a 2021-es Falunap képeit. 

Képeket ide kattintva megtekintheti

BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁS

Újpetre község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021/2022-es tanévben kérelemre, gyermekenként 15.000 Ft összegű beiskolázási támogatást nyújt helyi rendelete alapján

  • általános iskolában tanulmányokat folytató, valamint
  • középfokú intézményekbe járó tanulóknak.

A támogatás nyújtásának feltételei:

       – újpetrei állandó lakcím, életvitelszerű itt tartózkodás

        – a támogatásra a nappali tagozatos középiskolai tanuló az első középfokú végzettség  megszerzéséig, maximum 19 éves korig (2021. december 31-ig betöltött 19. életév)  jogosult      

        – iskolalátogatási igazolás (csak középiskolásoknak, és nem Újpetrére járó általános iskolásoknak)

A támogatás iránti kérelem nyomtatvány beszerezhető:

Közös Hivatal irodájában,

illetve letölthető a www.ujpetre.hu honlapról.

 

Kérelem benyújtásának határideje:

szeptember 30.

(a támogatás kifizetésére október elején kerül sor)

A kérelmet itt töltheti le:beiskolázási kérelem Újpetre