SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA IGÉNY BENYÚJTÁSÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ

ÚJPETRE község Önkormányzata szociális tűzifa támogatást állapíthat meg az Újpetrén állandó lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő, KIZÁRÓLAG TŰZIFÁVAL FŰTŐ

 

  • egyedül élő személynek, ha havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 500 %-át (500 Ft-ot)
  • családban élő személynek, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja megaz öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át (250 Ft-ot)

A támogatás megítélése szempontjából a Képviselő-testület előnyben részesíti azt a személyt, vagy családot, ahol a család valamelyik tagja

  1. aktív korúak ellátásában
  2. lakhatási támogatásban részesül
  3. vagy a családban halmozottan hátrányos helyzetű gyermek

Kérelem igényelhető: a Közös Önkormányzati Hivatalban,

Illetve ide kattintva letölthető: Újpetre szoc. tűzifa kérelem 2022

 A kérelem kötelező melléklete a családban élők jövedelmének igazolása.

(október havi nyugdíjszelvény, folyószámla kivonat, munkáltatói keresetigazolás, családi pótlék, árvaellátás, GYES, GYET, aktív korúak ellátása stb.)

Kérelem benyújtásának helye: Közös Önkormányzati Hivatal, Újpetre

Benyújtás határideje: 2022. november 15.

(határidő elmulasztása jogvesztő)

                                                                                              Újpetre község Önkormányzata

 

Iskoláztatási Támogatás

ISKOLÁZTATÁSI TÁMOGATÁS

Újpetre község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022/2023- es tanévben kérelemre, gyermekenként 15.000 Ft összegű
iskoláztatási támogatást nyújt helyi rendelete
alapján:

  • általános iskolában tanulmányokat folytató, valamint
  • középfokú intézményekbe járó tanulóknak.

A támogatás nyújtásának feltételei:

  • újpetrei állandó lakcím, életvitelszerű itt tartózkodás
  • a támogatásra a nappali tagozatos középiskolai tanuló az első középfokú végzettség megszerzéséig, maximum 19 éves korig (2022. december 31-ig betöltött 19. életév) jogosult
  • iskolalátogatási igazolás (csak középiskolásoknak, és nem Újpetrére járó általános iskolásoknak)

Kérelem benyújtásának határideje:

2022. szeptember 30.
(a támogatás kifizetésére október elején kerül sor)

A támogatás iránti kérelem nyomtatvány beszerezhető:
Közös Hivatal irodájában,
illetve letölthető a honlapról:

Iskoláztatási kérelem LETÖLTÉSE