Pályázati felhívás óvoda igazgatói állásra

Újpetrei Óvodai Intézményi Társulás.  pályázatot hirdet Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében

Óvoda igazgatói

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben, a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvényben (a továbbiakban: Púétv.) valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltakra.

A tejes pályázati kiírást ide kattintva olvashatja: Palyazati felhivas ovod a igazgatói állásra

ÉRTESÍTÉS EBOLTÁSRÓL

Értesítjük Újpetre község lakosságát, hogy eb-oltás lesz az önkormányzat udvarában, melynek időpontja:

2024 május 08. (szerda)

délelőtt 8.00 – 8.30 óráig

és

délután 16.00 – 16.30 óráig.

Pótoltás:

2024 május 15. (szerda) 16.00 – 16.30 óráig.

Díjak:

  • veszettség elleni oltás, féregtelenítés9.000,-Ft,
  • chip ára 9.000,-Ft,
  • új oltási könyv kiállítása 1.000,-Ft,
  • háznál történő oltás 10.000,-Ft.

Kérjük, hogy az eb-oltási könyvet mindenki feltétlenül hozza magával !

A 41/2010.(II. 26.) Korm. rendelet 17/B. §. (10) bekezdése értelmében négy hónaposnál idősebb eb csak mikrochippel megjelölve tartható.

A rendelkezést be nem tartókat a jogszabály pénzbírság megfizetésével bünteti.

                                            Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatal

Hirdetmény

Értesítjük ÚJPETRE község lakosságát, hogy a Dél-Kom Kft. Pécs

2024 április 30.-án (kedd)

reggel 6 órától

zöldhulladék gyűjtést végez.

Kérjük a lakosságot, hogy a zöldhulladéknak minősülő kaszálékot, vágott virágokat, falombot ép és zárt fóliazsákban; a faágakat, fanyesedéket összekötve (max. 5 cm átmérőjű és 1 méter hosszú ágak) kis kötegekben az ingatlanuk elé az út szélére kitenni szíveskedjenek. A zsákolást és kötegelést csak úgy szabad elvégezni, hogy az szóródás mentsen alkalmas legyen a kézi emelésre, rakodásra, a közterület tisztán tartása érdekében. A kötegeléshez kizárólag lebomló zsineg használható (műanyag és fém drót nem megengedett), a zsák megrakodása, terhelése alkalmazkodjon a zsák vastagságához, súlya a 20 kg-ot ne haladja meg !

Amennyiben a hulladék közé kommunális jellegű anyag is kerül, úgy a kihelyezett növényi részek nem kerülnek elszállításra !  

                            ÚJPETRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA   

15. Napközis tábor községünkben

Az immár szokásos évi táborunk idén is megrendezésre került. A tábor 10 napja alatt mintegy 40-60 gyermek számára nyújtottunk tartalmas kikapcsolódást, remek időtöltést. Saját véleményünk helyett következzen inkább egy segítő nagymama „élménybeszámolója” az eltelt napokról:

„Idén második alkalommal vehettem részt az újpetrei nyári táborban „konyhalányként” Nem egészen ez szerepelt terveimben nyugdíjas kikapcsolódásként de a tábor hangulata, a gyerekek boldog zsivaja és a „kollégák” oldott jókedve újra visszarepített a régi mozgalmas tábori élet világába. Ezt a két hetet a remek szervezés, az izgalmas programok és a pompás összhang tették igazán teljessé. Móni nénivel igyekeztünk a kedvenc ételekkel remekelni. Természetesen a túlpirult krumpli és a kissé leégett székelykáposzta a kemence és az üst számlájára írandó. Dóri óvónéni, Renáta néni, Zoli bácsi ismét kitettek magukért. Nagymamaként is köszönöm, hogy segíthettem.”

Vargáné Csütörtök Mária

L O M T A L A N Í T Á S !

Értesítjük ÚJPETRE község lakosságát, hogy

2024. MÁRCIUS 27.-ÉN (SZERDA) lomtalanítás lesz.

A hulladékot MÁRCIUS 27.-én (szerda) reggel 6 óráig kell kihelyezni, melyet a Szolgáltató a nap folyamán ingyenesen elszállít.  

A Szolgáltató a lomtalanítás alkalmával nem viszi el az alábbi tárgyakat: elektronikai cikkek /TV, hűtőszekrény, stb./, állati tetemek, zöld hulladék, veszélyes hulladék /akkumulátor, gumiabroncs, növényvédőszeres-festékes dobozok, olajos kannák, stb./, építési, bontási törmelék, háztartásokban keletkező vegyes hulladékot, elkülönítetten gyűjthető papír, műanyag- és fémhulladék.  

Kérjük, a fentiek alapján szíveskedjenek élni a lomtalanítás lehetőségével és a gyűjtőjárat számára a hulladékot úgy kihelyezni, hogy a szóródó anyagokat zsákban, vagy gyűjtő dobozban helyezzék ki.

Újpetre Község Önkormányzata