KORMÁNYABLAK BUSZ

ÜGYINTÉZÉS HELYSZÍNE:

ÚJPETRE, KULTÚRHÁZ parkoló

IDEJE: 2021 november 29. (hétfő)

12:30 – 15:00-ig

A JÁRÁSI HIVATAL MUNKATÁRSAI VÁRJÁK ÜGYFELEIKET!

Hírdetmeny-zöldhulladék

Értesítjük ÚJPETRE község lakosságát, hogy a Dél-Kom Kft. Pécs
 
2021. november 12.-én (péntek)   
reggel 6 órától
 
zöldhulladék gyűjtést végez.
 
Kérjük a lakosságot, hogy a zöldhulladéknak minősülő kaszálékot, vágott virágokat, falombot ép és zárt fóliazsákban; a faágakat, fanyesedéket összekötve (max. 5 cm átmérőjű és 1 méter hosszú ágak) kis kötegekben az ingatlanuk elé az út szélére kitenni szíveskedjenek. A zsákolást és kötegelést csak úgy szabad elvégezni, hogy az szóródás mentsen alkalmas legyen a kézi emelésre, rakodásra, a közterület tisztán tartása érdekében. A kötegeléshez kizárólag lebomló zsineg használható (műanyag és fém drót nem megengedett), a zsák megrakodása, terhelése alkalmazkodjon a zsák vastagságához, súlya a 20 kg-ot ne haladja meg !
 
Amennyiben a hulladék közé kommunális jellegű anyag is kerül, úgy a kihelyezett növényi részek nem kerülnek elszállításra !

ÚJPETRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Pályázati felhívás háziorvosi praxis betöltésére

A pályázatot meghirdető szerv neve, címe:

Újpetre Község Önkormányzata 7766. Újpetre, Kossuth u.113.

Kiskassa Község Önkormányzata 7766.Kiskassa, Petőfi u. 80.

Peterd Község Önkormányzata 7766. Peterd, Fő u. 66.

Pécsdevecser Község Önkormányzata 7766. Pécsdevecser, Fő u. 27.

Ellátandó feladatkör:

Az újpetrei  felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi praxis vállalkozási formában történő működtetése területi ellátási kötelezettséggel, valamint iskola-egészségügyi ellátásban való részvétel. A praxist betöltő orvos köteles a központi hétvégi ügyeletben részt venni.

A feladat ellátásának helye: Egészségközpont,  orvosi rendelő  7766. Újpetre, Kossuth u. 48.

Az önkormányzatokkal kötött feladat-ellátási szerződés értelmében köteles a társtelepüléseken az álaluk biztosított és fenntartott orvosi rendelőben rendelést tartani.

A teljes pályázati kiírást itt olvashatja:  Pályázati felhívás háziorvosi praxis betöltésére2

                                                

SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA IGÉNY BENYÚJTÁSÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ

ÚJPETRE község Önkormányzata szociális tűzifa támogatást állapíthat meg az Újpetrén állandó lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő  

a. egyedül élő személynek, ha havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 500 %-át (500 Ft-ot)

b. családban élő személynek, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja megaz öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át (250 Ft-ot)

A támogatás megítélése szempontjából a Képviselő-testület előnyben részesíti azt a személyt, vagy családot, ahol a család valamelyik tagja

  1. aktív korúak ellátásában
  2. lakhatási támogatásban részesül
  3. vagy a családban halmozottan hátrányos helyzetű gyermek

Kérelem igényelhető: a Közös Önkormányzati Hivatalban,

letölthető: www.ujpetre.hu honlapról

 A kérelem kötelező melléklete a családban élők jövedelmének igazolása.

(október havi nyugdíjszelvény, folyószámla kivonat, munkáltatói keresetigazolás, családi pótlék, árvaellátás, GYES, GYET, aktív korúak ellátása stb.)

Kérelem benyújtásának helye: Közös Önkormányzati Hivatal, Újpetre

Benyújtás határideje: 2021. november 15.

(határidő elmulasztása jogvesztő)

a kérelem itt letölthető: KÉRELEM szoc.tűzifa

Tájékoztató háziorvosi rendelési időről

Tájékoztatjuk a község lakosságát, hogy november hónapban a házi orvosi rendelési idő az alábbiak szerint alakul:

  • 02., 11.11., 11.29., 11.31. – Dr. Király Hedvig rendel
  • 04., 11.08., 11.09. – Dr. Varga Péter rendel

A rendelési idő a korábban megállapítottak szerint változatlan ! (hétfő du. 14-17-ig, kedd, csütörtök de. 7.30-10.30-ig)

  • 15., 11.18., 11.22., 11.25. – Dr. Szebeni Zsolt rendel mind a négy napon délután 14 – 17 óráig. (csak délután lesz rendelés)
  • 16., 11.23.-án – az orvosi rendelés szünetel, asszisztensi ügyelet lesz.

Újpetre Község Önkormányzat

T Á J É K O Z T A T Ó

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Baranya Megyei Kormányhivatal Siklósi JH Népegészségügyi Osztálya „COVID – 19” kampányoltást szervez Újpetre településre.

A kampányoltás időpontja:

2021 november 04. (csütörtök)

délelőtt 10.00 – 11.00

Helye: Orvosi Rendelő – Újpetre, Kossuth u. 48.

A kampányoltásra az I., II., illetve III. oltásra regisztráltak jelentkezhetnek a 72-377-013-as telefonszámon 2021. november 02-ig (kedd) 12.00 óráig!

Újpetre Község Önkormányzata