SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA IGÉNY BENYÚJTÁSÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ

ÚJPETRE község Önkormányzata szociális tűzifa támogatást állapíthat meg az Újpetrén állandó lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő, KIZÁRÓLAG TŰZIFÁVAL FŰTŐ a.-egyedül élő személynek, ha havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 550 %-át (750 Ft-ot) b.-saládban … Olvasd tovább

ISKOLÁZTATÁSI TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ

Újpetre község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023/2024-es tanévben kérelemre, gyermekenként 10.000 Ft összegű iskoláztatási támogatástnyújt helyi rendelete alapján általános iskolában tanulmányokat folytató, valamint középfokú intézményekbe járó tanulóknak. A támogatás nyújtásának feltételei:        – újpetrei állandó lakcím, életvitelszerű itt tartózkodás         – … Olvasd tovább

Zajvédelem helyi szabályozása

Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a zajvédelem helyi szabályozásáról Újpetre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint 48. § (1) bekezdésében és (4) … Olvasd tovább