Újpetre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (I.31.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

0 Flares Filament.io 0 Flares ×

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Katv.) 46. § (4) bekezdésében foglaltak szerint Újpetre Község Önkormányzat képviselő-testületének hatáskörében Újpetre község polgármestereként Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt jogalkotói hatáskörömben, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában foglalt feladatkörben eljárva, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotom:

  1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
  1. Alapelvek

1.§ Újpetre Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a közművelődési tevékenység szabályozása során arra törekszik, hogy megőrizze a község történeti, néprajzi hagyományait, kulturális értékeit, biztosítsa a helyi társadalom kulturális szükségleteinek kielégítését. Meghatározza a közművelődési feladatok ellátásának formáit, támogassa az önszerveződő közösségeket és így lehetőséget biztosítson a település polgárainak a  közművelődéshez való jogának gyakorlására

A teljes rendeletet ide kattintva olvashatja: 1_2021_közművelődésről

A hozzászólások le vannak tiltva.