FELHÍVÁS BÍRÓSÁGI ÜLNÖKÖK JELÖLÉSÉRE

0 Flares Filament.io 0 Flares ×

A Köztársasági Elnök a KEH/01231-2/2019. számú határozatával

a bírósági ülnökök választását 2019. március 07. és 2019. április 30. közötti időtartamra tűzte ki.

Ülnöknek az a 30. életévét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.  Az ülnököket nagykorú magyar állampolgárok, helyi önkormányzatok és egyesületek, a fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban eljáró ülnököket a tantestületek, érdek-képviseleti szervek, valamint jogszabályban meghatározott egyéb szervezetek, a közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei, míg a katonai ülnököket a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek illetékes parancsnokai jelölik.

Az ülnököknek az ítélkezésben a hivatásos bírákkal azonos jogaik és kötelezettségeik vannak, a megválasztott ülnöknek bírói esküt kell tennie. Az ülnököt a tisztsége gyakorlásának idejére távolléti díj, illetőleg tiszteletdíj illeti meg.

A jelöléshez szükséges dokumentumok:

-A jelölő választópolgár vagy jelölő szervezet által kitöltött és aláírt „Bírósági ülnökké jelölés” elnevezésű nyomtatványt

 -A jelölt az írásbeli „nyilatkozata a bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról”

-A jelölt köteles arról is nyilatkozni, hogy rendelkezik-e választójoggal.

A jelöltnek a jelölés elfogadását követően haladéktalanul hatósági bizonyítvánnyal (erkölcsi bizonyítvánnyal) kell igazolnia büntetlen előéletét és azt a tény, hogy közügyektől való eltiltás hatálya alatt nem áll, a hatósági bizonyítványt saját költségén kell beszerezni. Amennyiben ezen igazolási kötelezettségét elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet.

Az OBH ülnökválasztással kapcsolatos Tájékoztatóját, a bírósági ülnökké jelölésre vonatkozó nyilatkozatokat, valamint a bírósági ülnökké jelölést elfogadó nyilatkozatot jelen felhívás melléklete tartalmazza.

Kérjük az érintetteket, hogy a jelölő és az elfogadó nyilatkozatot és a hozzájuk csatolt erkölcsi bizonyítványt,  valamint a képesítést igazoló bizonyítványokat legkésőbb 2019. április 8-án 12.00 óráig juttassák el a Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez!

A jelöléshez szükséges dokumentumok letöltése itt:

  1. : altalanos-tajekoztato
  2. : ulnok-jeloles-nyomtatvany-fiatalkoruak
  3. : ulnok-jeloles-nyomtavany-munkaugyi
  4. : ulnok-jeloles-nyomtatvany

 

A hozzászólások le vannak tiltva.