Közmeghallgatás – Falugyűlést

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Újpetre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. október 12.-én (hétfő) 18.00 órai kezdettel közmeghallgatást (falugyűlést) tart.

A közmeghallgatás helye: Művelődési ház – Újpetre, Kossuth u. 26.

Napirendi  pontok:                    1./ Szennyvízrendszer kiépítésének lehető­

ségéről tájékoztató.

Előadó: Kraft Ferenc polgármester

  1. / Tájékoztató a 2020. évi beruházásokról, felújításokról.

Előadó: Kraft Ferenc polgánnester

  • / Közérdekű bejelentések, kérdések felvetése a lakosság részéről

Mindenkit szeretettel várunk!

Kraft Ferenc sk. polgármester

ISKOLÁZTATÁSI TÁMOGATÁS KIFIZETÉSE

A BENYÚJTOTT KÉRELMEK ALAPJÁN

az alábbi napokon

2020.SZEPTEMBER 17. (csütörtök) 8:00-15:00-ig

2020.SZEPTEMBER 18. (péntek) 8:00-11:00-ig

2020.SZEPTEMBER 21. (hétfő) 8:00-15:00-ig

2020.SZEPTEMBER 22. (kedd) 8:00-15:00-ig

A HIVATALI PÉNZTÁRBÓL (Újpetre, Kossuth u. 113.) TÖRTÉNIK.

A FOLYÓSZÁMLÁRA UTALÁS NAPJA:

2020.SZEPTEMBER 16.

A törvényes képviselő/szülő helyett meghatalmazással bárki átveheti a támogatási összeget.

Önkormányzat Képviselő-testülete

BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁS

Újpetre község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020/2021-es tanévben kérelemre, gyermekenként 15.000 Ft összegű beiskolázási támogatást nyújt helyi rendelete alapján

  • általános iskolában tanulmányokat folytató, valamint
  • középfokú intézményekbe járó tanulóknak.

 A támogatás nyújtásának felételei:

                  – újpetrei állandó lakcím

                  – a támogatásra a nappali tagozatos középiskolai tanuló az első középfokú végzettség  megszerzéséig, maximum 19 éves korig (2020. december 31-ig betöltött 19. életév)  jogosult      

       – iskolalátogatási igazolás (csak középiskolásoknak, és nem Újpetrére járó általános iskolásoknak)

A támogatás iránti kérelem nyomtatvány beszerezhető:

Közös Hivatal irodájában,

illetve letölthető a www.ujpetre.hu honlapról.

Kérelem benyújtásának határideje:

2020 szeptember 15.

Újpetre község Képviselő-testülete

A kérelem letölthetö itt :beiskolázási kérelem Újpetre

GYERMEKVÉDELMI ERZSÉBET TÁMOGATÁS ÁTVÉTELE

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE (KÉSZPÉNZBEN):

a/ RGYK-ra jogosult gyermek 6.000 Ft

b/ Hátrányos helyzetű (HH) vagy halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) gyermek 6.500 Ft

A TÁMOGATÁST A TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ, VAGY SAJÁT JOGÁN A NAGYKORÚ GYERMEK VEHETI ÁT A KÖZÖS HIVATAL PÉNZÜGYI CSOPORTJÁNÁL  

PÉNZTÁRI ÓRÁK:

 augusztus 18. (kedd) 7:30-15:00-ig

augusztus 19. (szerda) 7:30-15:00-ig

augusztus 24. (hétfő)    7:30-15:00-ig

augusztus 25. (kedd)    7:30-15:00-ig

augusztus 26. (szerda) 7:30-15:00-ig