Majális 2008

y8Hagyományokhoz híven idén is volt majális. Ha csak szavakkal kéne leírni az eseményt, akkor: fõzõverseny, evés-ivás, játékok, nõi foci …stb. és közben sok-sok beszélgetés ami a legfontosabb, amiért a legnagyobb vonzalma van az eseménynek. Persze meg kell említenünk a TÛZOLTÓK érdekes bemutatóját az élõ csocsót a rodeó bikát az arcfestést, de mégis csak azt tudnám hozzátenni, jó volt megint együtt még akkor is ha a végére eláztunk, ki így ki úgy.

y2
Köszönet mindazoknak, akik a háttérben segítették a rendezvény lebonyolítását!

Képriport itt

Kutyatulajdonosok figyelmébe!

hundiFelhívjuk a kutyatulajdonosok figyelmét, hogy az eboltás és póteboltás április hónapban lezajlott. Akik a megadott oltási idõben nem hozták beoltatni kutyájukat, Dr. Reisz György állatorvost házhoz kihívhatják a 20/95-78-767-es telefonszámon. Akik szeretnék igénybe venni a háznál történõ oltást, de még nem iratkoztak fel a körjegyzõségen a listára, azoktól kérjük, hogy az oltási könyvet mutassák be a hivatalban.
Amennyiben másik állatorvos oltotta be a kutyát, ebben az esetben is kérjük az oltási könyv bemutatását a körjegyzõségen 2008. május 31-ig
. Ha a kutyatulajdonos nem oltatja be kutyáját, vagy az oltás tényét nem igazolja a körjegyzõségen, szabálysértési eljárást von maga után, melynek összege 30.000,- Ft.
A nyilvántartás pontos vezetése érdekében kérjük, hogy az újonnan hozott ebet és az elhullott állatot szintén jelentsék be a körjegyzõségen.

Fantasztikus TANULMÁNYIVERSENY-EREDMÉNYEK az ÚJPETREI iskolában!

Már megszokhattuk, hogy minden tanév végén nagyszerű iskolai eredményekről olvashatunk e lap hasábjain, de az idei eredmények egészen különlegesek.
Új képA Zrínyi Ilona matematikaverseny megyei fordulójában Grünfelder Balázs (4. osztály) 3., Csalami Ádám (8. osztály) 10. helyet ért el. Ezen a versenyen évfolyamonként kb. 400 tanuló vett részt, a legjobb 15 közé általában csak nagyvárosi „elit” iskolák tanulói jutottak be rajtuk kívül. Balázs éppen hogy lemaradt az országos döntőről, mivel megyénként két tanuló jutott be oda. Így is elmondhatjuk, hogy az ország legjobb 60 matematikusa közé került az évfolyamán!
Mágocson, a területi matematika-versenyen Grünfelder Balázs 1. helyet ért el!
A „Kis Vakond” országos levelező versenyen iskolánkat két tanuló képviselte. Mindketten bejutottak az országos döntőre, vagyis teljesítményük 90% feletti volt. Az országos döntőt Nyíregyházán rendezték. Ide évfolyamonként az 50 legjobb eredményt elérő tanulót hívták meg a több, mint 3000 résztvevőből. Ezen a versenyen Galambos Zoé (3. osztály) a 43. és Grünfelder Balázs a nagyszerű 3. helyet érte el!
A hagyományos, Gödrén megrendezett, kisiskolák megyei matematika-versenyén Erdélyi Mónika (2. osztály) a 3. és Grünfelder Balázs – mint eddig minden évben – az első helyet érte el!
Grünfelder Balázs az országos versenyen elért bronzéremmel
Iskolánk kiemelkedően jól szerepelt a kistérségi informatikai versenyen is, ahol nálunk sokkal nagyobb létszámú és jó hírnévnek örvendő villányi, siklósi iskolákkal is fel tudtuk venni a versenyt. Sőt! Magunk mögött hagytuk őket. Az elődöntőt sikeresen vették iskolánk tanulói. Öt tanulónk került be a döntőbe. Rózsa Alexandra és Csalami Ádám 8. osztályos, Hosszú Alexandra, Horváth Krisztián és Mármarosi Zsolt 6. osztályos tanulók.
Mindannyian szépen szerepeltek a versenyen, és hárman közülük dobogós helyezést is elértek:
Az 5-6. osztályos korosztály versenyén Hosszú Dalma második és Horváth Krisztián harmadik helyezést ért el. A győztesek az okleveleken kívül komoly tárgyjutalmakban részesültek.
Gratulálunk a tanulóknak ehhez a nem mindennapi győzelemsorozathoz, s külön gratulálunk azoknak a kollégáknak, akik felkészítették őket a versenyekre. Grünfelder Balázst az édesanyja segíti, aki iskolánk egyik elismert tanára. Erdélyi Mónika Eitmann Andrea tanítványa. Gratulálunk Bagladi Andrea tanítónak és informatikatanárnak, Galambos Zoé és a nagy sikert elért kis informatikusok felkészítő tanárának, valamint Csalaminé Guth Erikának, aki szülőként és tanárként, valamint Szocsák Ildikónak, aki matematikatanárként Csalami Ádámnak segített sikerei elkérésében.
Mindannyian méltán lehetnek büszkék tanítványaikra, és saját maguk tanári munkájára is.
Köszönjük nekik, hogy iskolánk jó hírnevét ismét ilyen szép eredményekkel öregbítették. Minden versenyzőnek gratulálunk, és reméljük, hogy jövőre hasonlóan szép eredményeket érnek el!
J. Cs

Zenészeink szép eredményei

2008. április 11-12-én rendezték meg a III. Dél-Dunántúli Regionális Fafúvós Versenyt, Kaposváron a Liszt Ferenc Zeneiskolában. A rendezvényen 39 Zeneiskola képviseltette magát.
Klarinéton, fuvolán, oboán és fagotton tanuló gyermekek vehettek részt a versenyen, ami a 156 jelentkezo miatt két napon keresztül zajlott. Elso nap a fuvolások és oboások, másnap pedig a klarinétosok és a fagottosok kerültek sorra. Fuvolából I-VI korcsoport, a klarinéton I-IV korcsoport volt. A résztvevoknek két muvet kellett játszaniuk kotta nélkül, melybol az egyik kötelezo darab volt, tehát azt az adott korcsoporton belül mindenkinek el kellett játszania, a másik pedig szabadon választott. A zsuri mind neves muvész, akiknek meg kellett felelni.
Újpetrérol a Siklósi, Kanizsai Dorottya Zeneiskola képviseletében: Gergely Boglárka (fuvolán, I. korcsoportban), Kovács Renáta (klarinéton, II. korcsoportban), Zeier Viktória (klarinéton, III. korcsoportban), Fülöp Marietta (klarinéton, IV: korcsoportban), és Vokányból: Boros Cintia (klarinéton, III. korcsoportban) vett részt a versenyen. Mindenki nagyon szépen szerepelt és helyt állt, mind a felkészülésben, úgy a megmérettetésen is. Emellett külön büszkeség, hogy Gergely Boglárka III. helyezést ért el, akinek felkészíto tanára: Huszár Eszter, zongorán kísérte: Juhász Tiborné. Fülöp Marietta I. helyezett lett, felkészíto tanára: Koch Ivett, zongorán kísérte: Agárdiné Hohmann Anette.
Koch Ivett

HETVEN ÉV NAGY IDÕ…

zelityA Zélity házaspár (Mariska néni és Józsi bácsi) 2008. áprilisában ünnepli a 70. házassági évfordulóját. Egyszer és soha többé! Ismerjük a mondást. Mikor házasságot kötünk, bizakodással és szép reményekkel indulunk a közös életbe, és törekednünk kell arra, hogy ebben az egy életben boldogok tudjunk lenni. Bizonyára, ha végigpergeti a Zélity házaspár az együtt töltött szép éveket, fel-felvillan egy-egy olyan esemény, ami meghatározó volt életükben. Megéltek együtt nagyon sok jót és kevésbé jót is. Együtt élték át az otthon megteremtésének gondjait, gyermekeik érkezésének örömét, emlékeznek a miattuk átvirrasztott éjszakákra, egészségükért való aggódásra, ugyanakkor együtt figyelhették azt is, ahogy felnõnek, családot alapítanak, majd unokákkal ajándékozzák meg Önöket. Nagyon sok szép emlék köti össze Önöket, ami mind a harmonikus élet bizonyítéka, és az egymás iránti szeretet, hûség jutalma. Már tudják, hogyan lehet a szeretetet hosszú évtizedeken keresztül megtartani, hogy a nehézségeken át lehessen lépni. Talán így utólag, ha visszagondolnak, bármennyire is nehéz volt elviselni egy-egy problémát, bárhogy fájtak is bizonyos dolgok, mégis valahol hozzátartoznak életünkhöz, hiszen a közös küzdelemben fonódnak szorosabbra a szeretet szálai, és ez sok mindenen át tud segíteni. A 70 év nagyon nagy idõ, ez alatt Önök megtanulták azt, hogy szeretetet elõbb adni kell ahhoz, hogy kapni tudjunk.
Kedves Mariska néni és Józsi bácsi!Újpetre Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete és a falu lakói nevében kívánom, hogy még nagyon sokáig éljenek egymás mellett, jó egészségben.
Gaszt Árminné polgármester

FALUSZÉPÍTÕ NAP 2008

sze7Újpetre Község Önkormányzata községünkben 2008. március 29-én (szombaton) „Faluszépítõ Napot” tartott. Ezen a napon az elõzõ évekhez hasonlóan falunkat még szebbé és tisztábbá kívánjuk tenni. Az érdekesség az volt hogy a korábbi évekhez képest háromszor annyian jöttek, ami persze nagy-nagy öröm a szervezõk részére. Ki-ki a megszokott csapatában végezte a rá kiosztott munkát, de persze ez jó hangulatban és egy kis frissítõvel zajlott. A munka végén zsíros kenyér és fröccs, üdítõ várta az elfáradt faluszépítõket. Az idén már sokkal kevesebb szemetet találtak mint korábban a korábbi években. Mindenki munkáját, segítségét köszönjük, az eredménynek együtt örülhetünk nap mint nap, házunkból, udvarunkból kilépve.
Köszönjük!

Képriport itt

Köszönet!

A község lakóinak nevében az önkormányzat köszöni az általános iskola felsõ tagozatos diákjainak, hogy a faluban az eldobált szemetet összeszedték. Szeretnénk, ha a felnõttek és gyerekek egymást figyelmeztetnék, hogy a papír zsebkendõt, csoki papírt, mûanyag poharat, stb. … ne dobálják el!

Bízunk benne, hogy ez így lesz!

Cigány képzõmûvészek(szobrászok és festõk) képzõmûvészeti kiállítása

rokialAz újpetrei CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT és KÖRZETI NEVELÉSI KÖZPONT rendezésében cigány képzõmûvészek(szobrászok és festõk) képzõmûvészeti kiállítása volt az Újpetrei Mûvelõdési házban. A kiállítást Dr Kosztics István a PÉCSI CIGÁNY KULTURÁLIS ÉS KÖZMÛVELÕDÉSI EGYESÜLET ELNÖKE nyitotta meg egy rövid ismertetõvel a kiállított tárgyakról. rokial1

A helybeliek nevében Jávorka Csaba iskolaigazgató és Gaszt Árminné polgármester köszöntötte a kiállítás szervezõit és a megjelenteket. Az eseményt színesítette még a Újpetrei CIGÁNY HAGYOMÁNYÕRZÕ EGYÜTTES

Negyven éves jubileum

Február 16-án, az újpetrei kultúrházban Bóka András esperes urat, református lelkészünket köszöntöttük abból az alkalomból, hogy immár 40 éve itt él közöttünk Újpetrén és odaadással, nagy hivatástudattal szolgálja nem csak a református egyházat, a híveket, de minden embert, aki területünkön él. Szolgálata mintegy nyolc községre terjed ki, Kistótfalutól Kozármislenyig, de mint esperes, nagy szolgálatot tett az egész egyházmegyének.

bokA jubileumi ünnepségre megtelt a kultúrház Bóka András tisztelőivel, a közeli és távolabbi barátokkal, ismerősökkel vallásra való tekintet nélkül. A környező községek polgármesterei is mind tiszteletüket tették a református presbitérium tagjaival együtt, és itt voltak természetesen a Bóka család tagjai is.

Az ünnepeltet az ÚJPETREI IFJÚSÁGI EGYESÜLET ZENEKARA és az újpetrei iskolások köszöntötték magas színvonalú műsorral.

 A képen az ünnepelt Bóka András és felsége

A terület községeinek polgármesteri és lakói nevében Gaszt Árminné méltatta az ünnepelt érdemeit. Kiemelte, hogy Bóka András negyven éve költözött ide családjával, s hamar megszerette mindenki, nem csak a református egyház tagjai, de minden ember vallására való tekintet nélkül számíthatott rá. Hatalmas érdemei vannak a német, holland és svájci kulturális kapcsolatok kiépítésében, s csoportjaink vendégszereplésének szervezésében, de a kozármislenyi templom építése sem valósult volna meg nélküle. Megszerettük a Bóka családot, feleségét ugyanolyan tisztelet és szeretet övezi, mint őt, s reméljük, ezt mindketten érzik is. Mi igazi újpetreinek tekintjük őket, s ha el is költöznek a közeljövőben községünkből reméljük szeretettel gondolnak ránk, és továbbra is újpetreinek fogják érezni magukat.

Az ünnepség szeretetvendégséggel ért véget, amiről a jelenlevő   presbiterek és a korábban hosszú éveken keresztül eredményesen         működő házasok körének tagjai gondoskodtak.

zviki

A képen Zeier Viktória az iskola 8. osztályos tanulója népdalcsokor eléneklésével köszönti az ünnepeltet

 

A község minden lakója nevében gratulálunk, hosszú, boldog életet, jó egészséget kívánunk Bóka Andrásnak és feleségének

 

Újpetrei Sportegyesület

fociAz Újpetrén mûködõ Sportegyesület keretén belül mûködik labdarúgó szakosztályunk. Játékosaink és sporttársaink Újpetre, Kiskassa, Peterd és Pécsdevecser településeken élnek. A labdarúgás több évtizedes múltra tekint vissza, mely évek kudarcokat és sikereket is hoztak. Sajnos az elmúlt években is gondot jelentett számunkra a mûködésünkhöz szükséges anyagiak megteremtése. A múltban is és a jövõben is fenntartásra, mûködésre a legnagyobb összeget számunkra az Újpetrei Önkormányzat biztosította. Nagy segítséget jelentett az elõzõ években magánszemélyek és vállalkozások által adott támogatás, amit nagyon köszönünk. Az évek óta emelkedõ költségeket még a legszûkösebb mûködés mellett is – ma már – nem tudjuk biztosítani. Ehhez kérnénk az Ön újbóli segítségét.
Kérjük, anyagi támogatásával segítse mûködésünket. Támogatását kérjük eljuttatni: Bóly és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 50100208 – 10004861 számú számlaszámra vagy személyesen Ritter Jánosnak (Tel.: 30/482-83-12) bizonylat ellenében.
Támogatását megköszönve: Obermajer Róbert – Sportegyesület elnöke