SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA IGÉNY BENYÚJTÁSÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ

0 Flares Filament.io 0 Flares ×

ÚJPETRE község Önkormányzata szociális tűzifa támogatást állapíthat meg az Újpetrén állandó lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen itt élő

  1. egyedül élő személynek, ha havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400 %-át (114.000 Ft-ot)
  2. családban élő személynek, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át (57.000 Ft-ot)

A támogatás megítélése szempontjából a Képviselő-testület előnyben részesíti azt a személyt, vagy családot, ahol a család valamelyik tagja

  1. aktív korúak ellátásában
  2. lakhatási támogatásban részesül
  3. vagy a családban halmozottan hátrányos helyzetű gyermek

Kérelem igényelhető: a Közös Önkormányzati Hivatalban, letölthető: www.ujpetre.hu honlapról

A kérelem kötelező melléklete a családban élők jövedelmének igazolása.

(szeptember havi nyugdíjszelvény, folyószámla kivonat, mnnkáltatói keresetigazolás, családi pótlék, árvaellátás, GYES, GYET, aktív korúak ellátása stb.)

Kérelem benyújtásának helye: Közös Önkormányzati Hivatal, Újpetre

Benyújtás határideje: 2020. október 31. (határidő elmulasztása jogvesztő)

A hozzászólások le vannak tiltva.