T Á J É K O Z T A T Ó! beiskolázási támogatásról

0 Flares Filament.io 0 Flares ×

Újpetre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015/2016-os tanévben beiskolázási támogatást nyújt

  • az általános iskolában tanulmányokat folytató, valamint
  • a középfokú intézményekbe járó tanulóknak a rendelete szerint.

A beiskolázási támogatás nyújtásának feltételei:

  • Újpetrei állandó lakcím
  • a támogatásra a középiskolai tanuló az első középfokú végzettség megszerzéséig, maximum 19 éves korig jogosult. (2015. december 31-ig betöltött 19 év)
  • iskolalátogatási bizonyítvány leadása.

A beiskolázási támogatás iránti kérelem benyújtási határideje: 2015. szeptember 10. 16.00 óra. A határidő elmulasztása jogvesztő!

A kérelem letölthető itt a www.ujpetre.hu honlapon is.

 Újpetre Község Önkormányzata

A kérelmet ide kattintva letöltheti:  K É R E L E M

A hozzászólások le vannak tiltva.