Újévi köszöntő 2014

0 Flares Filament.io 0 Flares ×

ujev_anim A karácsony üzenete, a csend, a béke és a szeretet még itt van körülöttünk. Az ünnepek gyorsan elszálltak, de minden nap szükségünk van a karácsony hordozta nyugalom, szeretet és bölcsesség iránymutatására.

Minden évben, amikor találkozunk január elején áttekintjük az előző év cselekedeteit és közösen tervezzük az újév teendőit. Fontos, hogy vegyük észre a sikereket, az eredményeket, de ne feledkezzünk meg a hibákról, kudarcokról sem.

Az önkormányzat úgy, mint az előző években, 2013-ban is végezte a feladatát, amely nagy részben a törvény által előírt kötelező feladat illetve önként vállalt feladat ellátása.

A legfontosabb volt az intézmények működtetése. Az iskola fenntartását átvette az állam, de az épület továbbra is az önkormányzatok tulajdonában van. A  gyermekétkeztetés is önkormányzati feladat maradt. Igy a kapocs továbbra is megmarad az önkormányzat és az iskola között, de hiszem, hogy a jövőben továbbra is szoros együttműködésben leszünk, hiszen ez a természetes a falu életében.

Másik gyermekintézményünk az óvoda továbbra is önkormányzati fenntartásban maradt. Négy település a fenntartója és az intézmény gyermeklétszáma biztosítja a teljes kihasználtságot, ami az állami támogatás szempontjából fontos. Itt szeretném megköszönni mindként intézmény vezetőinek és a dolgozóknak a munkájukat.

A művelődési ház mindig otthont ad a faluban működő civil szervezeteknek, akik élnek is a lehetőséggel. Sajnos a törvényi változások miatt az Idősek Klubját (ÖNO) be kellett zárnunk, úgy ahogy más településeken is. A házi gondozó és néhányan a régi ÖNO tagok közül próbálják kissé pótolni az intézmény hiányát.

A közös hivatal 2013. január 1-től működik nyolc település hivatalaként. A törvény lakosságszámhoz kötötte a hivatalok meglétét. Az újpetrei lakosok továbbra is zökkenőmentesen helyben intézhetik ügyeiket. A települések nem voltak teljesen idegenek egymásnak, de azért az elmúlt egy évben voltak nehéz pillanatok a közös munkát, „közös gondolkodást” meg kellett tanulni és szokni. Elmondhatjuk – most már egy év elteltével – hogy a hivatal helytállt. A közös hivatal dolgozóinak nem volt könnyű feladata. Azoknak sem akik régi dolgozók voltak és azoknak sem akik idejöttek dolgozni. Köszönöm a hivatal vezetőjének és a hivatal minden dolgozójának, hogy helyt álltak.

Szerződést kötöttünk a megyei könyvtárral, mely által szeretnénk, ha magasabb színvonalon működne majd a könyvtárunk.

Az előző évek pályázatainak köszönhetően a falu középületei, terei, útjai rendben vannak. Ezek állagmegóvását, karbantartását minden évben elvégezzük és az idén is ezt tesszük. Nagyobb felújítás volt a temető útja, amely aszfalt réteget kapott.

Többen mondták, milyen kár, hogy nincs adóssága Újpetrének, mert az állam azt most lerendezte volna. A település régen is és most is kiszámítható, tervezhető gazdálkodást folytat. Az, hogy az országban kettőezer körüli önkormányzat eladósodott, az nem minden esetben az önkormányzati rendszer hibája, hanem a településvezetők hibája is. Pályázni is csak a település javát szolgáló és a jövőben fenntartható célokra szabad. A képviselő-testület minden évben azt mondta, hogy vállalható költségvetésünknek kell lennie. Nem költekezhetünk felelőtlenül arra várva, hogy valaki majd helyettünk kifizeti a tartozást.

Az elmúlt esztendőben a falu nyugalmát megzavarta a sok betörés, lopás. Ezekről nyíltan beszéltünk és lakógyűlésen is foglalkoztunk vele. Szóba került a térfigyelő kamera felállítása, de ezt nem oldaná meg a gondokat, hiszen a lopások, betörések mindig kertek alól magánterületről történnek, és azt nem lehet bekamerázni. Majd elkezdődött az új polgárőrség megszervezése és ma már az önkéntes tagok vigyáznak a falu értékeire. Köszönjük a vezetőinek és tagjainak, hogy szabadidejüket feláldozva értékeink megóvását segítik.

Szeretném megköszönni mindenkinek: egyesületnek, nemzetiségi önkormányzatok tagjainak, egyházak képviselőinek, gazdasági szervezeteknek és minden újpetrei lakosnak, akik tetteikkel, támogatásukkal vagy csak építő jellegű véleményükkel segítették Újpetre község gazdasági és szellemi gyarapodását.

Szeretném ha a 2014-es esztendőben is számíthatnánk az Önök bizalmára és támogatására a munkánk során, és minden újpetrei lakos számíthatna a másikra bajban és örömben egyaránt.

Minden újpetrei lakosnak békés, nyugodt Új Esztendőt kívánok! Kívánom, hogy napjaik szeretetben teljenek, kívánom, hogy valamennyien jó egészségben éljenek a 2014-es esztendőben!

Gaszt Árminné

polgármester

A hozzászólások le vannak tiltva.