Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018.(IV.25.)  önkormányzati rendelete a helyi adóügyek elektronikus ügyintézésére érvényes eljárási szabályokról

0 Flares Filament.io 0 Flares ×

Újpetre Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete az adózás rendjéről szóló 2017. évi  CL. törvény 49. § (1) bekezdésben és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 6. § e), valamint 42/C § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A teljes rendeletet ide kattintva olvashatja: 4_2018_helyi adóügyek elektronikus ügyintézése

Tájékoztató elektronikus ügyintézésről

Felhívom minden érdeklődő, illetve ügyfélkapu regisztrációval rendelkező magánszemély, egyéni vállalkozó és cég képviselőjének a figyelmét az alábbiakban ismertetett lehetőségre, ami az önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozással vált biztosíthatóvá Újpetre Község Önkormányzatánál.

Az önkormányzat a  helyi adóügyek elektronikus ügyintézésére érvényes eljárási szabályokról szóló 4/2018.(IV. 25.) számú önkormányzati rendeletével biztosítja annak a lehetőségét, hogy az adózó a helyi iparűzési adó ügyét elektronikus úton intézhesse. A rendelet megtekinthető a www.ujpetre.hu honlapon. Az Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatal az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézési rendszeren és egységes, személyre szabott ügyintési felületen biztosítja. (https://ohp.asp.lgov.hu)

Az elektronikus ügyintézéshez ügyfélkapu és regisztráció szükséges az önkormányzati hivatali portálon! A regisztráció során figyelni kell az adatok karakterpontos rögzítésére, mivel a sikeres regisztrációhoz elengedhetetlen az ügyfélkapu nyitás során megadott adatokkal való egyezés. (Akár egy szóköz többlet is vagy egy keresztnév rövidítés is a regisztráció sikertelenségét eredményezheti.)

Az https://epapir.gov.hu weboldalon – ePapír –  ügyfélkapu hozzáféréssel intézhető olyan ügy is, amelyhez nincs rendszeresített formanyomtatvány, de az ügyfél elektronikusan kívánja az ügyét intézni.

 

Igénybe vehető elektronikus ügyintézési szolgáltatások:

Adóegyenleg lekérdezés

Az ügyfél lekérheti adott településhez tartozó helyi adó egyenlegét. Az egyenleg lekérdezéséhez a felhasználónak a KAÜ-s azonosítás után meg kell adnia az adóazonosító jelét, vagy adószámát is. Azonosítás után a felhasználó lekérdezheti az adott önkormányzati adóhatóságnál fennálló személyes adóegyenlegét, vagy képviseleti joggal felruházott személyként azon (természetes vagy jogi) személyek egyenlegét, amelyekkel kapcsolatban az önkormányzatnál jogosult eljárni.

Ügykövetés

A bejelentkezett felhasználók lekérdezhetik az általuk az Önkormányzati Hivatali Portál felületén elektronikusan indított helyi önkormányzati ügyek státuszát is. Az alkalmazás lehetőséget biztosít az ügyfelek számára az ügyintézési folyamat interneten keresztüli nyomon követésére.

Ügyindítás

Az ügyindítás egy elektronikus űrlap benyújtását jelenti. A település és az ügy kiválasztása után az űrlapkitöltő alkalmazás segítségével az ügyfél kitölti az űrlapot, majd beküldi a települési önkormányzat hivatali tárhelyére. Jelenleg az önkormányzat adó, ipar-, és kereskedelmi, hagyatéki leltár, birtokvédelmi, anyakönyvi és szociális ügyekkel kapcsolatos nyomtatványok találhatóak meg. Az ügyindítás bejelentkezéshez és regisztrációhoz kötött szolgáltatás, ennek hiányában az űrlap legfeljebb csak nyomtatható és papír alapon nyújtható be.

A hozzászólások le vannak tiltva.