HIRDETMÉNY

0 Flares Filament.io 0 Flares ×

 Ezennel értesítem a Tisztelt lakosságot, illetve Partnereket, hogy Önkormányzatunk megindította a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) rendelet 43/A. § szerinti egyeztetési eljárás ún. munkaközi véleményezési szakaszát Újpetre Község Településképi Arculati Kézikönyve és Településképi rendelete elkészítésére vonatkozóan.

A készülő Településképi Arculati Kézikönyvvel és Településképi rendelettel kapcsolatban Újpetre Község Önkormányzatának  9/2017. (VI.21.) számú   Partnerségi Rendelete 1.§ szerinti Partnerek az ún. tájékoztatási szakaszban javaslatot, észrevételt tehetnek, valamint véleményt nyilváníthatnak.    (A Partnerségi Rendelet megtekinthető a www.ujpetre.hu honlapon.)

Észrevétellel, véleménnyel a Partnerségi Rendelet szerint az alábbi ún. Partnerek élhetnek:               Újpetre lakossága és az újpetrei ingatlantulajdonosok; a település területén működő érdekképviseleti szervek és civil szervezetek; a település területén ingatlannal, székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek; valamint a település területén működő vallási közösségek.

A véleménynyilvánítás határideje: 2018. április 9 – 2017. április 16 -ig.      

Javaslatot, észrevételt tenni a megadott véleményezési határidőben

kizárólag a a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet ill. a ujpetre@foepitesz.com email címre.

♦ ♦ ♦

A véleménynyilvánításra az Önkormányzat lakossági fórumot is szervez:

Időpontja: 2017. április 16-án 18.00           

Helyszín: Művelődési Ház Újpetre, Kossuth u. 26.

Javaslatot, észrevételt tenni a lakossági fórumon szóban

kizárólag a készülő Településképi Arculati Kézikönyvvel és Településképi rendelettel kapcsolatban

Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók véleményét és részvételét!

Újpetre, 2018. április 5.

Gaszt Árminné sk. polgármester

Ide kattintva megtekintheti a teljes tervet: Újpetre_TAK_v01_20180328 (1)

Ide kattintva megtekintheti az önkormányzati rendeletet:Újpetre Településképvédelmi rendelet tervezet-20180406

A hozzászólások le vannak tiltva.