EBÖSSZEÍRÁS

0 Flares Filament.io 0 Flares ×

Tájékoztatjuk az újpetrei ebtartókat, hogy az Önkormányzat törvényi kötelezettségének eleget
téve 2020. június 1-e és július 31-e között EBÖSSZEÍRÁS-t tart, amely a következőképpen
zajlik:
Az ebösszeíró lapokat ebenként kell kitölteni és eljuttatni az Újpetrei Közös Önkormányzati
Hivatal részére az alábbi módokon:
– levélben, postai úton : 7766. Újpetre, Kossuth u.113.
– leadható a hivatalban ügyfélfogadási időben
– elektronikus úton (aláírva, bescannelt formában) elküldve a hivatal@ujpetre.hu email
címre,
– személyesen átadni kitöltve az önkormányzat által megbízott, Önt felkereső
személyeknek.
Az ebösszeíró lap letölthető a www.ujpetre.hu honlapról. Az eb tulajdonosa vagy tartója
köteles az ebösszeíráskor a törvényben meghatározott adatokat a települési önkormányzat
rendelkezésére bocsátani.

Az Ebösszeíró adatlapot letöltheti itt: Ebösszeírő lap

A hozzászólások le vannak tiltva.