Utcaképet javító Pályázat

0 Flares Filament.io 0 Flares ×

Az utcaképet javító karbantartások, felújítások támogatásáról szóló rendeletében az önkormányzat vissza nem térítendő támogatást nyújt saját tulajdonban álló épületek külső, utcafronti épületrészének  felújítására.  Vissza nem térítendő támogatásra jogosult az önkormányzattal szemben adótartozással nem rendelkező személy, aki lakóházon, építményen olyan karbantartási, felújítási Pályázatmunkát végez a tárgyévben, amely az utcakép javulását eredményezi. Ezek a munkálatok az alábbiak lehetnek: az épület utcafrontjának, illetőleg az utcafrontról jól látható részének javítása, felújítása, festése, mázolása, nyílászáró cseréje, homlokzat javítása, felújítása, felvizesedések megszüntetése.

A támogatást az épület tulajdonosa 10 évenként egyszer kérheti. Egy naptári éven belül ugyanazon ingatlantulajdonos két különböző ingatlanára vonatkozóan csak az egyik ingatlanra nyújtható támogatás. Ebben az esetben az ingatlantulajdonosnak döntenie kell arról, hogy melyik ingatlanára kéri a támogatást.

A támogatás iránti kérelmet írásban kell benyújtani, az idei évben 2020. augusztus 31. napjáig. A támogatás mértéke a felújítás összegének 50 %-a, de maximum 120.000,-Ft/ingatlan.

A kérelemhez csatolni kell:

– elvégezni kívánt munkák műszaki leírását valamint a várható költségek számítását,

– fényképeket a felújítandó épületről.

A tervezett munkát a támogatás odaítélését követő szerződés aláírásától számított fél éven belül be kell fejezni. Amennyiben ez nem történik meg, illetve a pályázó nem a terv szerint végzi, illetve végezteti el a munkát, a támogatást vissza kell fizetni Újpetre Község Önkormányzata számlájára egy összegben, a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével megnövelt összeggel  együtt.

A kérelem nyomtatvány Nagy László ügyintézőnél igényelhető a hivatalban (epitesugy@ujpetre.hu) vagy letölthető itt: Kérelem utcaképet javító karbantartások, felúíjtások támogatására

A hozzászólások le vannak tiltva.