ÖSSZEFOGLALÓ (SÖT rendszer létrehozása)

0 Flares Filament.io 0 Flares ×

ÁLTALÁNOS:

A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) a kormány gazdaságvédelmi akcióterve keretében az új munkahelyek létrehozása területén kínál alternatívát a járvány miatt nehéz helyzetbe került állampolgároknak. Ehhez a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) és az MH egy új szolgálati formába való bekapcsolódás lehetőségét biztosítja.

A HM és az MH a hivatásos-szerződéses, valamint az önkéntes tartalékos állomány-kategória mellé egy új, SPECIÁLIS ÖNKÉNTES TARTALÉKOS  (a továbbiakban: SÖT) kategóriát hoz létre a munkahelyet kereső és elhelyezkedni szándékozó állampolgárok részére. Ide jelentkezhetnek azok, akik nem tartják életcéljuknak a katonai hivatást, de nem kapnak munkát, viszont el kívánják tartani a családjaikat.

A szerződést fél évre kötik, ami után eldöntheti az illető férfi vagy nő, hogy marad-e a Honvédség kötelékében, vagy a civil életben folytatja tovább (mert a számára elképzelt munkát megkapta).

Szeretnénk azonban, ha az érdeklődők a katonai pályára nem csak átmeneti lehetőségként gondolnának, hiszen a honvédség az ország egyik legnagyobb munkáltatója, amely biztos megélhetést és anyagi hátteret, valamint követhető pályaképet kínál az elhivatottaknak.

A SÖT katonai szolgálatra elsődlegesen a megyei toborzóirodában (Pécs, Kisfaludy utca 5.) valamint a Kormányhivatalok esetében a kormányablakokban és a foglalkoztatási hatáskörben eljáró szervezeti egységeknél, lehet jelentkezni. Egy egyszerűsített orvosi szűrővizsgálatot követően a jelentkezők 6 hónapos képzésen vesznek részt az 52. Oszlányi Kornél Területvédelmi Zászlóalj kötelékében.

A könnyített felvételi procedúra a megyei toborzóiroda objektumában zajlik.

Szabó József honvédelmi államtitkár tájékoztatta Dr. György István államtitkár urat e feladattal kapcsolatban, aki támogatásáról biztosította a kezdeményezést (dr. Uzsák Katalin levele).

Az első csoport kiképzése 2020. július 1-vel veszi kezdetét Pécsett. 

RÉSZLETEIBEN:

Szolgálati viszony, szerződéskötés

 • A jelentkezéshez büntetlen előélet és az általános iskolai végzettség  (8 általános) a minimum;
 • Eddig a toborzóiroda regisztrálta a jelentkezőket és név szerinti nyilvántartást vezet (a mostani időpontig 23 fő jelentkezését tartják nyilván);
 • Az elkövetkezendő időszakban a Kormányhivatalok kormányablakaiban és a járási hivatalok foglalkoztatási osztályain megtalálható jelentkezési lapokon is lehet jelentkezni;
 • A szerződés 3 hónap próbaidőt is kiköt, ez alatt a szerződést mindkét fél bármikor felmondhatja;
 • A kiképzésen részt vevő katona a szolgálatát mindenféle kötelezettség nélkül abbahagyhatja a 6. hónapot követően, de azon belül is;
 • A szolgálati idő szükség esetén egy alkalommal meghosszabbítható (+6 hónap);
 • A SÖT katona a kiképzésen kívül más katonai feladatba (pl: határőrizet) nem kerül bevonásra;
 • A SÖT rendfokozata közkatona lesz.

Alkalmassági vizsgálat:

 • A jelentkezők könnyített egészségügyi és pszichológiai vizsgálaton vesznek részt, fizikai (tehát testnevelés) felmérés nincs a felvételnél.
 • A jelentkezők orvosi vizsgálata június 11-től indul. Az orvosi vizsgálat egy sorozó orvosi vizsgálatból és egy pszichológiai alapvizsgálatból áll, melyet Pécsett a megyei Toborzóirodán végeznek el (Kisfaludy utca 5).

Felkészítés, kiképzés:  

 • A kiképzés maximum 40 fővel indul, 20 fős a minimum kiképzési létszám (amely megyében kisebb a létszám ott megvizsgálják a más helyszínre történő szállítás lehetőségét);
 • A napi munkaidő 8 óra, amelynek leteltét követően a tartalékos otthonába távozhat;
 • Nincs túlóra, de bizonyos kiképzéseknél lehet eltérő kezdés (pl. éjszakai foglalkozás);
 •  Baranya megyében Pécsett, az 52. Oszlányi Kornél Területvédelmi Zászlóalj bázisán került létrehozásra a kiképzőközpont, ahol a katonai kiképzést végrehajtják;
 •  A bevonulások és a kiképzések kezdetének időpontjai: július 1, szeptember 1. és november 1. Csak ezen időpontokban indulnak kiképzések, aki lemaradt, legközelebb csak a következőn vehet részt.
 • A hat hónapos kiképzés alapkiképzésből, általános lövész kiképzésből és szakkiképzésből áll, mindegyiket lövészet zárja le.
 • A kiképzést a lakóhelyhez a lehető legközelebb tervezik, erre első alkalommal Pécsett kerül sor (július 1.).

Járandóság:  

 • A jövedelme bruttó 161.000 Ft (a családi adókedvezmény érvényesíthető). A munkába járási költség, az eü. ellátás, a munkaidőben ingyenes étkezés (ebéd), munkába járási költségtérítés, a ruházat és a szabadság járandóság, valamint igénybe veheti a Magyar Honvédség egészségügyi ellátó rendszerét.
 • Ami nem járandóság, az állandó laktanyai elhelyezés, szerződéskötési díj, rendelkezésre állási díj, stb. (ezt a kört jogszabályban rendezik).

A hozzászólások le vannak tiltva.