Vízdíj változások 2007 január 1.-tő

0 Flares Filament.io 0 Flares ×

Újpetrei Önkormányzat Képviselőtestületének

19/2006.(XII.15.) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonú viziközműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról

Az Újpetrei Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16.§. (1.) bekezdésében, valamint az árak megállapításáról szóló többször módosított 1990. évi LXXXVII. Törvény 7.§.-ában kapott felhatalmazás alapján a vízdíjról a következő rendeletet alkotja:

1.§.

(1.)    A képviselő-testület a Tenkesvíz Kft. (továbbiakban: szolgáltató) által üzemeltetett önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjat (továbbiakban: vízdíj)

lakossági díj:                        210,- Ft/m3

közületi díj:                        321,- Ft/m3

összegben állapítja meg.

(2.)       Az (1.) bekezdésben megállapított vízdíjon felül valamennyi – a vízhálózatra csatlakozó – fogyasztó alapdíjat kell, hogy fizessen a csatlakozó vízmérő átbocsátó képességétől függően, az alábbiak szerint:

Vízmérő mérete (mm)                        fizetendő alapdíj (Ft/hó)

13 – 20                        165

25                        385

40 – 50                        1375

80 – 100                        2200

150 –                        8250

(3.)       Az (1.) és (2.) bekezdésben megállapított díjak, amelyek együttesen képezik a szolgáltatás díját, az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

(4.)    A (2.) bekezdésben megállapított alapdíj a 38/1995.(IV.5.) Kormányrendeletben meghatározott vízmérő (2.§. (13.) bekezdés a./ pont) alapján történő számlázás költségeit tartalmazza.

(5.)    Nem kell vízdíjat fizetni a közműhálózaton lévő tűzcsapról a tűzoltáshoz használt vízért.

2.§.

A fogyasztó által fizetendő vízdíj alapja a szolgáltatási ponton felszerelt vízmérővel mért vízmennyiség, ennek hiányában a vízdíjat az érvényes KöViM rendelet melléklete szerinti átalánnyal kell meghatározni.

3.§.

Ez a rendelet 2007. január 1-től lép hatályba.

Gaszt Árminné                            Spánné Csalos Beáta

Polgármester                                     körjegyző

A rendeletet a képviselőtestület a 2006. december 11-i ülésén fogadta el. Kihirdetésre került 2006. december 15-én.

Spánné Csalos Beáta

körjegyző

A hozzászólások le vannak tiltva.