Szemétszállítási díj bevezetéséről

0 Flares Filament.io 0 Flares ×

Újpetre község Önkormányzatának képviselő-testülete a legutóbbi ülésén úgy döntött, hogy 2007. január 1-től  a szemétszállítási díjat a lakosság fizeti. Ennek menete a következő:

A lakosság 160,-Ft+áfa díjat fizet ürítésenként, mely összeget a kezelési költséggel együtt negyedévente fog kiszámlázni a Kaposvári Városgazdálkodási Rt a lakosság felé, melyet csekken kell befizetni. A havonta fizetendő összeg 1072,-Ft, amely tartalmazza a csekkfeldolgozási díjat is. Azon ingatlantulajdonos szemetét a közszolgáltató nem viszi el aki nem fizeti a díjat.

A továbbiakban felhívnánk a figyelmüket a szemétszállítást szabályozó helyi rendelet egyes bekezdéseire, amely betartása mindenkire nézve kötelező, a megszegőkkel szemben szabálysértési eljárást fogunk indítani.

A rendelet hatálya Újpetre község közigazgatási területén belül a rendszeres hulladékszállításba bevont, helyi közszolgáltatással ellátott ingatlanok tulajdonosaira, birtokosaira vagy használóira, együttesen használt tárolóedény esetén a lakásszövetkezetekre és társasházakra (továbbiakban együtt: „ingatlantulajdonos”) terjed ki.

A közszolgáltatás az ingatlantulajdonos által a közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített gyűjtőedényben, az ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék begyűjtésére és rendszeres elszállítására; az ingatlanon összegyűjtött lomtalanítás körébe vont települési szilárd hulladék – a közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen történő – begyűjtésére és a közszolgáltató általi elszállítására terjed ki.

Az ingatlantulajdonos köteles a Újpetre község önkormányzata által szervezett közszolgáltatás igénybevételére: az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladéknak a rendeletben előírtak szerinti gyűjtésére, a szállítási napokon elszállítás céljából a közszolgáltatónak történő átadására és közszolgáltatási díj megfizetésére.

Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési szilárd hulladékot a környezet szennyezését megelőző, károsítását kizáró módon köteles gyűjteni, és ahhoz a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített tárolóedényt köteles igénybe venni.

A tárolóedény mellé hulladékot elhelyezni csak a közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott, az önkormányzatnál megvásárolt, jelzéssel ellátott zsákban lehet. A jelzett zsák ára 330,-Ft, amely tartalmazza a települési hulladék elszállításának, kezelésének és ártalmatlanításának költségét.

 

 

A hozzászólások le vannak tiltva.