Adventi Kavalkád – Meghívó

advent-kerzeAz Újpetrei Ifjúsági Egyesület szeretettel meghívja Önt és kedves családját a
2018. december 1-én Szombaton 17:00 órakor
tartandó Adventi Kézműves Délutánra, mely az
Ifjúsági Klubban kerül megrendezésre.

Lesz tennivaló kicsiknek, nagyoknak, a család minden tagjának. Többek között Karácsonyi Asztal Díszek és egyéb kiegészítők készítésére nyújtunk lehetőséget. Felelevenítjük a kézműves hagyományokat, ötvözve a modern karácsonyi dekoráció készítéssel.

Forralt borral, forró teával
várjuk a kedves érdeklődőket.

Információ alábbi telefonszámok valamelyikén:

06-20-483-0590

06-30-364-2128

Nyugdíjasest 2018

IMG_0646A 2018-as Nyugdíjasest a szokásoknak megfelelően az óvodások fellépésével kezdődött a sok nagymama illetve anyuka örömére, de az iskolások is egy érdekes jelenettel rukkoltak elö így az érdeklődés  csak fokozódott, mert az est fénypontja a hazai nyugdíjasok fellépése volt.

IMG_0679Természetesen a vacsora közbeni beszélgetés elengedhetetlen vagy inkább a legfontosabb ezen a rendezvényen. Sajnos egyre kevesebben vannak, ami nem csak a természetes fogyásnak köszönhető hanem sok olyan ember van aki nem tud és talán olyan is van aki nem akar eljönni…kár értük.

Egy falu az egy kis közösség itt épp az a jó és a szép ha, összetartunk, figyelünk egymásra ezért nem a város amit választunk.

/czisti/

képriport az eseményröl itt: http://ujpetre.hu/wp/nyugdijasest-2018/

A “Nyugger Dance”-t itt nézheti meg: https://www.youtube.com/watch?v=IQEQalI6t7o&feature=youtu.be

Free WIFI Újpetrén

-wifi-free-ontapados-matrica-138x98-mm-nhna16Ismét egy újdonsággal bővült a Falunk! Haladva a korral a helyi képviselő testület úgy döntött hogy Újpetrén is lehetővé tesszük a szabad Internet hozzáférést. A Kultúrház előtti „tér” parkoló és az ezt övező 30-50 méteres hatótávolságban elérhető az ùjpetrei Free Wifi.

A Wifi képes eszközön a csatlakozás után csak az adatvédelmi nyilatkozatot kell elfogadni és már indulhat is az ingyen internet.

Az elkövetkező napokban még padokat is kihelyezünk így könnyítve eme szolgáltatás használatát.

 

Pályázati felhívás

NervousGrandioseCaimanÚjpetre Község Önkormányzata (7766. Újpetre, Kossuth L.u.113.) Kiskassa Község Önkormányzata (7767. Kiskassa, Petőfi u.80.) Peterd Község Önkormányzata (7766. Peterd, Fő u.66.) Pécsdevecser Község Önkormányzata (7766. Pécsdevecser, Fő u. 27.) pályázatot ír ki a közös tulajdonukat képező 7766.Újpetre, Kossuth L.u.126. szám alatt lévő konyha bérbevételére és az onnan történő közétkeztetés biztosítására.

A teljes pályázati kiírást iitt olvashatja: Pályázati felhívás konyhára2018

SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA IGÉNY BENYÚJTÁSÁRÓL – TÁJÉKOZTATÓ

 

tuzifaÚJPETRE község Önkormányzata szociális tűzifa támogatásban részesíti, az Újpetrén lakcímmel állandó rendelkező és életvitelszerűen itt élő kérelmezőt.

A támogatás megítélése szempontjából a Képviselő-testület előnyben részesíti azt személyt, vagy családot, ahol a család valamelyik tagja

  1. aktív korúak ellátásában
  2. lakhatási támogatásban részesül
  3. vagy a családban halmozottan hátrányos helyzetű gyermek

Kérelem igényelhető: a Közös Önkormányzati Hivatalban, letölthető: www.ujpetre.hu honlapról

Kérelem benyújtásának helye: Közös Önkormányzati Hivatal, Újpetre

Benyújtás határideje: 2018. november 15. (határidő elmulasztása jogvesztő)

A kérelem ide kattintva letölthetö: KÉRELEM szoc.tűzifa

Önkormányzat Újpetre

Újpetre Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2018

Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/011.(XII.27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012.(VI.5.) EMMI rendelet rendelkezésével, Újpetre Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.

 

Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programban összehangolja a település más dokumentumait, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira. Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja.

 

A teljes dokumentumot ide kattintva olvashatja: Újpetre_hep_

Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2018.(X.10.) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás 2018. évi igénylésének jogosultsági feltételeiről

tuzifaÚjpetre Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26.§-a és a 32.§ (3) bekezdése alapján  a következő rendeletet alkotja:

a teljes rendeletet ide kattintva olvashatja: 9_2018_szociális tüzifa

Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2018. (X.10.) számú önkormányzati rendelete a településkép védelméről

Újpetre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12.§ (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 43/A. § (6) bekezdés c) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészének, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságnak, a Miniszterelnökség Örökségvédelemért Felelős Helyettes Államtitkársága, a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, valamint Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 9/2017. (VI.21.) önkormányzati rendeletében felsorolt partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

a teljes rendeletet itt olashatja: 8_2018_ a telepules kép védelméről

TÁJÉKOZTATÓ – beiskolázási támogatás

Újpetre község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018/2019-es tanévben kérelemre beiskolázási támogatást nyújt helyi rendelete alapján

  • általános iskolában tanulmányokat folytató, valamint
  • középfokú intézményekbe járó tanulóknak.

A támogatás nyújtásának felételei:

– újpetrei állandó lakcím

– a támogatásra a középiskolai tanuló az első középfokú végzettség   

                     megszerzéséig, maximum 19 éves korig (2018. december 31-ig betöltött

  1. életév)  jogosult      

iskolalátogatási igazolás (csak középiskolásoknak, és nem Újpetrére járó

általános iskolásoknak)

A támogatás iránti kérelem nyomtatvány beszerezhető:

Közös Hivatal irodájában, illetve letölthető a www.ujpetre.hu honlapról.

Kérelem benyújtásának határideje: 2018. szeptember 10.

(A határidő elmulasztása jogvesztő.)

beiskolázási kérelem letöltése itt: beiskolázási kérelem Újpetre

Újpetre község Önkormányzata