„Szedd magad” levendula szüret !

Ha szeretné a virágzó levendula szedés élményét átélni és a saját kezűleg aratott

levendulát otthonába vinni az alábbi helyen megteheti:

Helye: Újpetre északi részén az „Újpetrei Gazdák Zrt”-től

a Kiskassai buszmegállóig a járda mellett.

A levendulát mindenki saját felelősségére, saját kézi eszközzel szedheti (olló, metszőolló).

A növények védelme érdekében tilos a kézi, vagy nem megfelelő eszközzel végzett virágszedés, virágtépés !

Kiskorú gyermek kizárólag felnőtt felügyelete mellett és annak felelősségére vehet részt a szedésben!

A levendula szedése ingyenes ! A virág szedésére a készlet erejéig van lehetőség !

Önkormányzat Újpetre

T Á J É K O Z T A T Ó

TÁJÉKOZTATJUK KEDVES ÜGYFELEINKET, HOGY AZ ÚJPETREI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2019. július 04-én (csütörtök) 12.00 – 16.00 óráig Újpetre települést érintő áramszünet miatt ZÁRVA LESZ.

Legközelebbi Ügyfélfogadás:

2019 július 05-én (péntek) délelőtt 7.15-tól

Köszönjük megértésüket !

Közös Önkormányzati Hivatal

Újpetre

V.TrachtTag 2019.04.26.

megrendezésre került az V. TrachtTag. A programot a helyi iskolások és az óvodások mellett a Német Nemzetiségi Egyesület zenekara és tánccsoportja színesítette. Fellépet még A Bólyi Zeneiskola Harmonika együttese. A Rendezvényt egy korabeli divatbemutató zárta.

A napot az esti batyus bál zárta a Véméndi Sextettel.

 

Az eseményröl készült képeket ide kattintva megtekintheti!

LOMTALANÍTÁSI AKCIÓ !

Értesítjük ÚJPETRE község lakosságát, hogy 2019. MÁJUS 31-ÉN (PÉNTEK) lomtalanítás lesz.

A hulladékot MÁJUS 31-ÉN (péntek) reggel 6 óráig kell kihelyezni, melyet a Szolgáltató a nap folyamán ingyenesen elszállít.

A Szolgáltató a lomtalanítás alkalmával nem viszi el az alábbi tárgyakat:

elektronikai cikkek /TV, hűtőszekrény, stb./, állati tetemek, zöld hulladék,  veszélyes hulladék /akkumulátor, gumiabroncs, növényvédőszeres-festékes dobozok, olajos kannák, stb./, építési törmelék.

Kérem, a fentiek alapján szíveskedjenek élni a lomtalanítás lehetőségével és a gyűjtőjárat számára a hulladékot úgy kihelyezni, hogy a szóródó anyagokat zsákban, vagy gyűjtő dobozban helyezzék ki.

Újpetre Község Önkormányzata

 

FELHÍVÁS BÍRÓSÁGI ÜLNÖKÖK JELÖLÉSÉRE

A Köztársasági Elnök a KEH/01231-2/2019. számú határozatával

a bírósági ülnökök választását 2019. március 07. és 2019. április 30. közötti időtartamra tűzte ki.

Ülnöknek az a 30. életévét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.  Az ülnököket nagykorú magyar állampolgárok, helyi önkormányzatok és egyesületek, a fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban eljáró ülnököket a tantestületek, érdek-képviseleti szervek, valamint jogszabályban meghatározott egyéb szervezetek, a közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei, míg a katonai ülnököket a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek illetékes parancsnokai jelölik.

Az ülnököknek az ítélkezésben a hivatásos bírákkal azonos jogaik és kötelezettségeik vannak, a megválasztott ülnöknek bírói esküt kell tennie. Az ülnököt a tisztsége gyakorlásának idejére távolléti díj, illetőleg tiszteletdíj illeti meg.

A jelöléshez szükséges dokumentumok:

-A jelölő választópolgár vagy jelölő szervezet által kitöltött és aláírt „Bírósági ülnökké jelölés” elnevezésű nyomtatványt

 -A jelölt az írásbeli „nyilatkozata a bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról”

-A jelölt köteles arról is nyilatkozni, hogy rendelkezik-e választójoggal.

A jelöltnek a jelölés elfogadását követően haladéktalanul hatósági bizonyítvánnyal (erkölcsi bizonyítvánnyal) kell igazolnia büntetlen előéletét és azt a tény, hogy közügyektől való eltiltás hatálya alatt nem áll, a hatósági bizonyítványt saját költségén kell beszerezni. Amennyiben ezen igazolási kötelezettségét elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet.

Az OBH ülnökválasztással kapcsolatos Tájékoztatóját, a bírósági ülnökké jelölésre vonatkozó nyilatkozatokat, valamint a bírósági ülnökké jelölést elfogadó nyilatkozatot jelen felhívás melléklete tartalmazza.

Kérjük az érintetteket, hogy a jelölő és az elfogadó nyilatkozatot és a hozzájuk csatolt erkölcsi bizonyítványt,  valamint a képesítést igazoló bizonyítványokat legkésőbb 2019. április 8-án 12.00 óráig juttassák el a Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez!

A jelöléshez szükséges dokumentumok letöltése itt:

  1. : altalanos-tajekoztato
  2. : ulnok-jeloles-nyomtatvany-fiatalkoruak
  3. : ulnok-jeloles-nyomtavany-munkaugyi
  4. : ulnok-jeloles-nyomtatvany

 

KORMÁNYABLAK BUSZ


ÜGYINTÉZÉS HELYSZÍNE:

ÚJPETRE, KULTÚRHÁZ UDVARA (kormányablak buszban)

IDEJE:       2019. ÁPRILIS 15. (hétfő) 13:00 – 15:00

                         KORMÁNYHIVATALI ÜGYSEGÉDI ÜGYFÉLFOGADÁS

Ügyintézés helyszíne:

ÚJPETRE, POLGÁRMESTERI HIVATAL

IDEJE:       2019. MÁRCIUS 26. (kedd) 8:35-9:15-ig

              2019. ÁPRILIS 2. (kedd) 8:35-9:15-ig

              2019. ÁPRILIS 9. (kedd) 8:35-9:15-ig

              2019. ÁPRILIS 23. (kedd) 8:35-9:15-ig

              2019. ÁPRILIS 30. (kedd) 8.35-9:15-ig

A JÁRÁSI HIVATAL MUNKATÁRSAI VÁRJÁK ÜGYFELEIKET!