HIRDETMÉNY

Ezennel értesítem a Tisztelt Lakosságot, illetve Partnereket, hogy Önkormányzatunk megindította a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.9.) Korm. rendelet 43/A.§ szerinti egyeztetési eljárás ún. előzetes tájékoztatási szakaszát Újpetre Község Településképi Arculati Kézikönyve és Településképi rendelete elkészítésére vonatkozóan.

A készülő Településképi Arculati Kézikönyvvel és Településképi rendelettel kapcsolatban Újpetre  Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017.(VI.21.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Partnerségi Rendelet) 1.§ szerinti Partnerek az ún. tájékoztatási szakaszban javaslatot, észrevételt tehetnek, valamint véleményt nyilváníthatnak.

Észrevétellel, véleménnyel a Partnerségi Rendelet szerint az ún. Partnerek élhetnek: Újpetre község lakossága és az újpetrei ingatlantulajdonosok, a település területén működő érdekképviseleti  szervek és civil szervezetek, a település területén ingatlannal, székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek, valamint a település területén működő vallási közösségek.

A véleménynyilvánítás határideje: 2017. július 7-től 2017. július 28-ig.

Javaslatot, észrevételt tenni a megadott véleményezési határidőben kizárólag a Településképi Arculati Kézikönyvvel és Településképi rendelettel kapcsolatban a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű indoklással ellátott észrevételben lehet.

A véleménynyilvánításra az Önkormányzat lakossági fórumot is szervez.

Időpontja: 2017. július 21-én 10.00-től 10.30—ig.

Helyszín: Közös Önkormányzati Hivatal 7766. Újpetre, Kossuth L.u.113.

Javaslatot, észrevételt tenni a lakossági fórumon szóban vagy azt követően 2017. július 28-ig kizárólag a Településképi Arculati Kézikönyvvel és Településképi rendelettel kapcsolatban a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű , indoklással ellátott véleményben lehet ill. az ujpetre@foepitesz.com email címre.

Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánok véleményét és részvételét!

Újpetre,  2017. július 6.

Gaszt Árminné sk.

polgármester

 

F E L H Í V Á S    

aramszunetFelhívjuk a község lakosságának figyelmét, hogy az E.ON Áramszolgáltató munkatársai folyamatos korszerűsítést hajtanak végre a hálózaton. A tervszerű beavatkozások biztonságos elvégzése érdekében elengedhetetlen a vezeték időszakos feszültség-mentesítése. A szükséges munkálatok elvégzése érdekében Újpetre településen áramszünet lesz 2017. június 13-án (kedd) reggel 8 órától délután 16 óráig a Kossuth u. 1-től 37-ig és 2-től 36-ig, a Jókai tér 9-től 31-ig és a 10-től 32-ig, a Sportöltözőben és a T-Home épületében.

A balesetek megelőzése érdekében felhívjuk figyelmét, hogy az áramszünet ideje alatt hálózathoz csatlakoztatott áramfejlesztőt használni csak az E.ON-nal kötött – a leválasztás feltételeit tartalmazó – üzemviteli megállapodás előírásai szerint szabad. Ezzel kapcsolatos bejelentéseit a 72-501-212 faxszámon, vagy a 72/500-084-es telefonon tehetik meg.

Kérjük a lakosság megértését !

Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatal

LOMTALANÍTÁSI AKCIÓ !    

Értesítjük ÚJPETRE község lakosságát, hogy 2017. JÚNIUS 16-ÁN (PÉNTEK) lomtalanítás lesz.

A hulladékot június 16-án (péntek) reggel 6 óráig kell kihelyezni, melyet a Szolgáltató a nap folyamán ingyenesen elszállít.

A Szolgáltató a lomtalanítás alkalmával nem viszi el az alábbi tárgyakat:

elektronikai cikkek /TV, hűtőszekrény, stb./, állati tetemek, zöld hulladék,  veszélyes hulladék /akkumulátor, gumiabroncs, növényvédőszeres-festékes dobozok, olajos kannák, stb./, építési törmelék.

Kérem, a fentiek alapján szíveskedjenek élni a lomtalanítás lehetőségével és a gyűjtőjárat számára a hulladékot úgy kihelyezni, hogy a szóródó anyagokat zsákban, vagy gyűjtő dobozban helyezzék ki.

 

Újpetre Község Önkormányzata

 

 

HIRDETMÉNY

aramszunetÉrtesítjük a község lakosságát, hogy az E.ON Áramszolgáltató munkatársai folyamatos korszerűsítést hajtanak végre a hálózaton. A tervszerű beavatkozások biztonságos elvégzése érdekében elengedhetetlen a vezeték időszakos feszültség-mentesítése. A szükséges munkálatok elvégzése érdekében Újpetre településen áramszünet lesz 2017. június 07-én (szerda) reggel 8 órától délután 16 óráig a Szabadság tér 7—től 37-ig, 8-tól 36-ig, a Petőfi Sándor utca 1-től 51-ig, 2-től 52-ig, valamint június 08-án (csütörtök) reggel 8 órától délután 16 óráig  a Szabadság tér 38-tól 52-ig, 39-től 53-ig és az Ady utca 60-tól 82-ig és a 61-től 83-ig.

A balesetek megelőzése érdekében felhívjuk figyelmét, hogy az áramszünet ideje alatt hálózathoz csatlakoztatott áramfejlesztőt használni csak az E.ON-nal kötött – a leválasztás feltételeit tartalmazó – üzemviteli megállapodás előírásai szerint szabad. Ezzel kapcsolatos bejelentéseit a 72-501-212 faxszámon, vagy a 72/500-084-es telefonon tehetik meg.

Kérjük a lakosság megértését !

Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatal

25 évesek lettünk

Tisztelt Olvasó!

Mivel jómagam is nagyon szeretem a helyi újságunkban olvasni, ha valami jó, maradandó, esemény, hír történik, amire büszke lehetek és gratulálhatok annak, akiről szól. Így az egyesületünk nevében jelentkezem újra és szeretném megosztani mindannyiukkal mi minden történt is velünk az idén, amire úgy gondolom, hogy büszkék lehetünk mindannyian.

Az idei évben tánccsoportunknak 28 fellépése volt megyeszerte. Kézműves körünk jóvoltából olyan gyűjtésbe fogtunk, melynek sikere már előre látszott és az ötletek ötletet szültek, a gondolatok tettekbe teljesedtek ki és végül óriási sikerré nőtte ki magát. Ez nem más, mint a régi receptekből főzött, sütött ételek elkészítése és annak írásos rögzítése, mely az idén október végére került végleges formába.  A kis könyv, recepteket tartalmazó jól használható füzetecske, természetesen a helyi svábság hagyományos ételeiből állt össze.  Ez nagyon hamar kuriózum lett a szakavatottak körében, mert amellett, hogy rengeteg hasonló jellegű recept van már forgalomban, pláne kötve könyvként, a mienk mégis egyedi, abban a tekintetben, hogy nemcsak a mi Újpetrei „nagymamáink” főztje van benne, ahogy azt itt főzték, sütötték, hanem ez a helyi jellegzetes tájszólásban lett rögzítve. Ami ezen kívül még szintén unikum, hogy a régi gyökeres Újpetrei sváb neveket is tartalmazza.

Mi is lehetett volna alkalmasabb hely ezeknek a recepteknek a kipróbálására, megalkotására, mint a helyi tábor, ahol együtt a gyerekekkel, asszonyokkal főztünk, kóstoltunk, fotóztunk és természetesen jegyzeteltünk. A „Szorgos Kezek Kör” téli estéken való összejöveteleik során, pedig mindezt átbeszélve, leellenőrizve és újra átgondolva kerültek lejegyzésre. Innen egyenes út vezetett a kiadásig, igen ám, de a nyelvi lejegyzés sokkal több annál, mint mi gondoltuk. Több hétvégébe telt dr. Erb Máriával, aki a nyelvi lektorálást végezte Geibl Fanni és Wolfart-Stang Mária segítségével. Helyi állandó segítők, akiknek a folyamatos segítsége nélkül ez nem jöhetett volna létre: Gergely Istvánné Schwamberger Anna, Ottó Ferencné Fitt Mária és édesanyám, Papp Lajosné Eilingsfeld Anna. Az első sváb nyelvezet rögzítését Feketéné Goron Renáta és Fekete László készítette. Az ételek fotóit Keszü Zoltán köszönhetjük először a táborban, majd ahogy az ételek készültek a saját konyhákban. A receptfüzet önmagáért beszél, az első kiadás példányai már mind gazdára találtak, ezért szeretnénk karácsonyra újabb példányokat készíttetni, hogy eljusson mindenkihez, aki szeretne ebből kapni.

Táborunk az idén a kilencedik volt a sorban, nagy eredménye a hihetetlen élményeken, gyermeki munkákon túl, a Bóka Lehel Álmos tollából eredő színdarab, a kitelepítés következő évi évfordulójának szentelve, „Az álomutazás” címmel, mely már legalább olyan híres lett, mint az egyesületi receptfüzet, hisz már az ELTE nyelvi tanszékére is eljutott, tájékoztató érdekességként.

Remélve, hogy ilyen „csapattal”, tagokkal, segítőkkel tovább tudjuk folytatni e nemes tevékenységünket, szeretném nekik megköszönni a munkájukat, a gyerekeknek, a lelkesedést, jó hangulatot, segítségüket, támogatóinknak Dr. Nagy Péternek, Újpetre Község Önkormányzatának, a Német Önkormányzatnak az anyagi segítségüket.

 

Erdeiné Csütörtök Teodóra

                                                                                                                                         egyesület elnök

Rendezvényünk az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósult meg.

EMET_logo_fekete_feher25. Évf

 

 

89b24d6e

 

Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017. (III.20.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről

A teljes rendeletet itt olvashatja:  5_2017_esküvő-1

Ifjúsági Egyesületünk

16443183_1403922369672436_170681951_oIfjúsági Egyesületünk immáron 12.alkalommal vett részt a GJU (Gemeinschaft Junger Ungarndeutcher) által szervezett amatőr foci kupán,mely idén Bonyhádon került megrendezésre.

Lányaink 2.helyen végeztek,Gergely Boglárka a torna legjobb mezőny játékosa lett.

Fiúk a 16 csapatból 8.helyen végeztek. Köszönjük a támogatást az Újpetrei Német Önkormányzatnak és az Újpetre KSE / Ritter Jánosnak.

Reméljük az elkövetkező években is képviselhetjük kisfalunkat ezen rendezvényen.

Résztvevők:  Vida Fanni, Tóth Luca,Gergely Barbara, Gergely Boglárka, Varga Krisztina, Mogyorósi Kornélia, Horváth Dominika.16409583_1403922366339103_1093038254_o

Kófiás Krisztián, Kurucsai János, Dékány Gergely, Vida Valentin, Edesár István, Sütő Attila, Kovács Péter, Horváth László, Obermajer Péter, Obermajer Tamás,

Kísérőink/Szurkolóink:Régert Brigitta, Obermajer Róbert, Molnár Dávid, Molnár Roland, Régert Róbert.

Ifik

Orvosi Rendelés változások

orvosÚjpetrén január 10.-től  január 20.-ig

Hétfő: 9-12 óráig

Kedd: 13-16 óráig

Szerda: 13:30 -16 óráig

Csütörtök 13-16 óráig

Péntek 13-16 óráig

 

Tel: 377-013

Mobil:06-30/4100401

Mentők: 104

 

Pécsdevecseren kedd 9 30-tól

Peterden 10 30-tól

Kiskassán csütörtök 9 30 -tól

lesz rendelés

T Á J É K O Z T A T Ó !

A nagy hideg miatt vigyázzanak a vízmérőkre !

A szeles, hó nélküli hideg időjárás a vízmérőkre, fagynak kitett vezetékekre is nagyobb kockázatot jelent: elég egy félrecsúszott aknafedlap, egy törött pinceablak és elfagy a vízmérő, ami után több száz köbméternyi víz is elfolyhat, vagy víz nélkül marad a ház.

A vízmérő leolvasóinak tapasztalata alapján a legtöbben időben gondoskodtak a fagy elleni óvintézkedésekről: idén is sok aknafedlapot burkol kívülről pokróc, belülről hungarocell lap; gyakoriak a textíliával és fóliával „felöltöztetett” darucsövek, a házigazdák többnyire víztelenítették már a kerti csapokat is.

Tavaly kevés ilyen jellegű problémát okozott a tél, de korábban akadt nem egy tönkrement vízmérő, károsodott vezeték és emiatt víz nélkül maradt család. Amikor igazán kemény a hideg, jelentősen megnőtt az ilyen esetek száma az elfagyott csövek miatt. Pedig a több tízezer forintos többletterhet okozó hibák megelőzhetőek.

A fagy elleni védekezésről (csakúgy, mint a mérőhely megközelítésének biztosításáról) az ingatlan tulajdonosának kell gondoskodnia. Éppen ezért figyeljünk a fagynak kitett vezetékszakaszokra, tűzfalban vagy falon kívül futó csövekre.

 A kerti csapok víztelenítése után a mérőben marad víz, ezért szigeteljük ! Ugyancsak védjük, ha nem kellően meleg épületen belül, vagy a talajban egy méternél kisebb mélységben van a vízmérő: tekerjük be nem nedvszívó anyaggal vagy borítsunk rá egy lefelé fordított papírdobozt. Fontos, hogy ne legyen rés az aknafedélnél, amin keresztül kihűlhet.

Ha megtörtént a baj, elfagyott a mérő, hívjuk a Baranya-Víz Zrt. diszpécserszolgálatát a 72/579-840-as telefonszámon, ahol a szakemberek tájékoztatást adnak a szükséges teendőkről.

 A kisebb jégdugók (ha nem repedt még meg a mérő üvege) körültekintően eljárva, lassan, fokozatos melegítéssel házilag is orvosolhatóak, de semmiképpen ne próbálkozzunk nyílt lánggal, mert a hirtelen felolvadó víz szétvetheti a mérőt, műanyagcsövet.

 

Tóth Attila    főmérnök

Baranya-Víz Zrt.    Harkányi Üzemigazgatósága