Napközis tábor 2017

Tisztelt Olvasó!

Szeretném megosztani Önökkel élményemet, tapasztalataimat az idei már 9. Újpetrei táborról.  Már nem csak a helyi családok és gyermekeik kedvence, hanem-ahogy régen is a Parkerdőbeli táboroztatásoknál-sok sok helyről érkező családok, gyermekek kedvence is hisz már ismerősként jönnek újra és újra!

Híresek lettünk?

Módom van az egyesület keretein belül és fellépések alkalmával számos kis és nagyvárosban, községekben a tánccsoporttal szerepelni és mondhatom, sok helyen méltatják ezt az „Újpetrei” kezdeményezést!

Eltelt ismét egy év, ami azt jelenti, hogy újra túl vagyunk egy fantasztikus két hetes táboron a német nemzetiségi hagyományőrző egyesület szervezésében.

Az ide létszám kiemelkedő, ugyanis 92 főre duzzadt a kezdeti 35 főről. A gyermekek nagy része természetesen a falunkból, míg a többi a környező falvakból, városokból érkeztek. De térjünk vissza a táborra. Az idén a jövőre 70 éves kitelepítés alkalmából nagyon sok mindent tanulhattunk, hallhattunk, olyan előadásban és dolgokat, amit még nem. Dóri óvó néninek köszönhetően a kicsik elsétáltak a faluba és olyan emberekkel beszélhettek, akik megélték a kitelepítést (Halbich Anna néni). Majd volt egy nagyon szuper kirándulásunk Fekedre, ahol rengeteg sváb ház található és a témával kapcsolatban sok feladatot kaptak kicsik és nagyok, amit persze nagyon élveztek. Itt kell megjegyezni, hogy a tábor kezdete óta résztvevő gyermekek mára már érettségizett felnőttekké cseperedtek és mindent félretéve igyekeznek a táborba mégis a táborba jönni.

Nagy élmény volt a Zsályaligeti kirándulás, szuper környezetben. Programunkból nem hiányozhatott a strand, amit minden résztvevő nagyon élvezett. Természetesen kézműves foglalkozások is voltak az idén is: kosárfonás, nemezelés, társasjáték, társas játék program, és Zoli bácsi elmaradhatatlan íjászkodása, lövészete, valamint Ilike néni kiállításra szánt mozaik,-patchwork képkészítései. A nagyoknak a tudásközpontba szervezett látogatása Renáta nénivel nagyon tanulságos dolog volt, hisz a régi Újpetréről láthattak, hallhattak, tapasztalhattak. Végül de nem utolsó sorban egy nagyon szuper színdarabot tanultak meg nagyjaink Álmos Úr –bácsi vezetésével, amit az Újpetrei falunapon is láthatott minden érdeklődő.

Hát röviden ennyi!

Szeretném magam és többek nevében, de főleg a gyermekek nevében is megköszönni a sok segítséget, élmény gazdag programot Ilike,-Renáta,-Dóri,-néniknek, Álmos,-Zoli bácsiknak, Fekete Lászlónak a háttérmunkát, valamint szülőknek, támogatóknak, akik nélkül nem jöhetett volna létre a tábor: önkormányzatok, német önkormányzatok, magán támogatók, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nemzetiségi pályázata.

Csuka Piroska

EMET_logo_fekete_feher

TOP-4.1.1-15-BA1-2016-00003 “Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Újpetre községben.”

ujpetreee

Pályázó neve: ÚJPETRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Projekt megnevezése: Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Újpetre községben

OP név: TOP – Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Pályázati kiírás megnevezése: TOP-4.1.1-15-BA1 – Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

Projekt helyszíne (régió): Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye): Baranya

Projekt helyszíne (település): Újpetre

Megítélt összeg: 134 287 225 .- HUF

Támogatás aránya: 100 %

Támogatási döntés dátuma: 2017.05.29

Forrás: ERFA

Projekt összköltség: 134 287 225 .- HUF

A projekt összefoglalása:

A projekt fő célja a háziorvosi, iskola-egészségügyi és védőnői ellátás színvonalának emelése Újpetrén és az ellátáshoz tartozó további 3 településen (Kiskassa, Peterd, Pécsdevecser). Újpetre a Dél-dunántúli régióban, Baranya megye déli részén fekszik. Állandó lakossága 1045 fő 2016. január 1-jén. A projekt célcsoportja a szolgáltatások OEP által lehatárolt körzetébe tartozó lakosság, kiemelten a munkaképes korúak egészségi állapotának javítása. Háziorvosi ellátás esetében az említett négy településen 1632 fő, védőnői tanácsadás esetében összesen 103 fő, iskola-egészségügyi ellátás esetében 142 fő.

A fejlesztendő épület Újpetre Község Önkormányzata 100%-os tulajdonát képezi. Az új, jelen pályázatban fejlesztett épület helyt ad majd a megvalósulást követően háziorvosi rendelőnek, iskolaorvosi rendelőnek és a védőnői tanácsadónak (terhesgondozó és méhnyakszűrő helyiséggel). A rendelőben 1 fő orvos és 1 fő asszisztencia dolgozik betéti társaság keretében, a védőnő az önkormányzat alkalmazásában látja el a feladatait. A projekt keretében 3 db alapellátási funkció infrastrukturális fejlesztése valósul meg: a háziorvosi, iskolaorvosi és védőnői alapellátás. Az eddig különálló épületben található alapellátások integrálása történik meg egy épületbe a fejlesztés során. A fejlesztéssel érintett szolgáltatók érvényes működési engedéllyel, OEP finanszírozási szerződéssel rendelkeznek. A tervezett eszközök beszerzése az egészségügyi szolgáltatások minőségi fejlesztését szolgálja. A fejlesztés során az orvosi eszközökön felül demonstrációs eszközök, informatikai eszközök, várótermi és rendelői bútorok is beszerzésre kerülnek.

Az projekt keretében megújuló energiaforrások is beszerzésre kerülnek, az épületet napelemekkel látják el. A fejlesztéssel érintett épület előtt kialakításra kerül parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely is. A fejlesztéssel érintett épület udvara is rendezésre kerül, valamint a védőnő számára beszerzésre kerül egy segédmotoros kerékpár, mely a telephelyek közötti közlekedést segíti a jövőben.

A fejlesztés során Újpetrén és az egészségügyi ellátó működési területéhez tartozó településeken élők jobb minőségű szolgáltatáshoz jutnak.

 

TÁJÉKOZTATÓ

Újpetre község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017/2018-as tanévben kérelemre beiskolázási támogatást nyújt helyi rendelete alapján

  • általános iskolában tanulmányokat folytató, valamint
  • középfokú intézményekbe járó tanulóknak.

 A támogatás nyújtásának felételei:

– újpetrei állandó lakcím

– a támogatásra a középiskolai tanuló az első középfokú végzettség   

                     megszerzéséig, maximum 19 éves korig (2017. december 31-ig betöltött

  1. életév)  jogosult      

iskolalátogatási igazolás (csak középiskolásoknak, és nem újpetrére járó

általános iskolásoknak)

A támogatás iránti kérelem nyomtatvány beszerezhető:

Közös Hivatal irodájában, illetve letölthető a www.ujpetre.hu honlapról.

Kérelem benyújtásának határideje: 2017. szeptember 10.

(A határidő elmulasztása jogvesztő.)

A formanyomtatványt itt letöltheti :Újpetre beiskolázási kérelem

Újpetre község Önkormányzata

És megint „Tábor“ Újpetrén…

Immáron kilencedik éve hogy néhány serény kedvű óvónő és baráti társaik elindították a „Tábort“ Újpetrén. Volt itt régen is de az akkor volt, és most is van rá nagy igény. Ezt alátámasztva nézzék meg a képeket (rákantittva nagyobb), különösen a gyerekek arcát ez mindent elmond hogy tetszett-e, meg hogy jövőre…?

Szóval csak azt szeretném mondani KÖSZÖNJÜK így tovább….jövőre is!!!

A tábor indulóját a kis képre kattintva nézheti hallgathaja meg: bild

IMG_8204 IMG_8205 IMG_8206 IMG_8207