TOP-4.1.1-15-BA1-2016-00003 “Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Újpetre községben.”

Fontos dokumentumokat itt olvashatja:

/A teljes irat megtekintéséhez kattintson a kék mezökre /

– közbeszerzési terv    041_2018. evi kozbeszer zési terv – Újpetre

– ajánlattételi  049_Újpetre_TOP_AF0301

– ajánlattételi felhívás módosítása  051_Újpetre_AF_mód_0310

– módosított közbeszerzési dokumentumok  052_Újpetre_KD_mód0310

– bontási jegyzőkönyv  071_Bontási Jegyzőkönyv

– ajánlattételre felkért szereplők  043_felkért ajánlattevők

– írásbeli összegezés  092_Újpetre_összegezés_TOP

– vállalkozási szerződés  vállalkozási szerződés

Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018.(IV.25.)  önkormányzati rendelete a helyi adóügyek elektronikus ügyintézésére érvényes eljárási szabályokról

Újpetre Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete az adózás rendjéről szóló 2017. évi  CL. törvény 49. § (1) bekezdésben és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 6. § e), valamint 42/C § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A teljes rendeletet ide kattintva olvashatja: 4_2018_helyi adóügyek elektronikus ügyintézése

Tájékoztató elektronikus ügyintézésről

Felhívom minden érdeklődő, illetve ügyfélkapu regisztrációval rendelkező magánszemély, egyéni vállalkozó és cég képviselőjének a figyelmét az alábbiakban ismertetett lehetőségre, ami az önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozással vált biztosíthatóvá Újpetre Község Önkormányzatánál.

Az önkormányzat a  helyi adóügyek elektronikus ügyintézésére érvényes eljárási szabályokról szóló 4/2018.(IV. 25.) számú önkormányzati rendeletével biztosítja annak a lehetőségét, hogy az adózó a helyi iparűzési adó ügyét elektronikus úton intézhesse. A rendelet megtekinthető a www.ujpetre.hu honlapon. Az Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatal az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézési rendszeren és egységes, személyre szabott ügyintési felületen biztosítja. (https://ohp.asp.lgov.hu)

Az elektronikus ügyintézéshez ügyfélkapu és regisztráció szükséges az önkormányzati hivatali portálon! A regisztráció során figyelni kell az adatok karakterpontos rögzítésére, mivel a sikeres regisztrációhoz elengedhetetlen az ügyfélkapu nyitás során megadott adatokkal való egyezés. (Akár egy szóköz többlet is vagy egy keresztnév rövidítés is a regisztráció sikertelenségét eredményezheti.)

Az https://epapir.gov.hu weboldalon – ePapír –  ügyfélkapu hozzáféréssel intézhető olyan ügy is, amelyhez nincs rendszeresített formanyomtatvány, de az ügyfél elektronikusan kívánja az ügyét intézni.

 

Igénybe vehető elektronikus ügyintézési szolgáltatások:

Adóegyenleg lekérdezés

Az ügyfél lekérheti adott településhez tartozó helyi adó egyenlegét. Az egyenleg lekérdezéséhez a felhasználónak a KAÜ-s azonosítás után meg kell adnia az adóazonosító jelét, vagy adószámát is. Azonosítás után a felhasználó lekérdezheti az adott önkormányzati adóhatóságnál fennálló személyes adóegyenlegét, vagy képviseleti joggal felruházott személyként azon (természetes vagy jogi) személyek egyenlegét, amelyekkel kapcsolatban az önkormányzatnál jogosult eljárni.

Ügykövetés

A bejelentkezett felhasználók lekérdezhetik az általuk az Önkormányzati Hivatali Portál felületén elektronikusan indított helyi önkormányzati ügyek státuszát is. Az alkalmazás lehetőséget biztosít az ügyfelek számára az ügyintézési folyamat interneten keresztüli nyomon követésére.

Ügyindítás

Az ügyindítás egy elektronikus űrlap benyújtását jelenti. A település és az ügy kiválasztása után az űrlapkitöltő alkalmazás segítségével az ügyfél kitölti az űrlapot, majd beküldi a települési önkormányzat hivatali tárhelyére. Jelenleg az önkormányzat adó, ipar-, és kereskedelmi, hagyatéki leltár, birtokvédelmi, anyakönyvi és szociális ügyekkel kapcsolatos nyomtatványok találhatóak meg. Az ügyindítás bejelentkezéshez és regisztrációhoz kötött szolgáltatás, ennek hiányában az űrlap legfeljebb csak nyomtatható és papír alapon nyújtható be.

LOMTALANÍTÁSI AKCIÓ !

imagesÉrtesítjük ÚJPETRE község lakosságát, hogy 2018. JÚNIUS 01-ÉN (PÉNTEK) lomtalanítás lesz.

A hulladékot június 01-én (péntek) reggel 6 óráig kell kihelyezni, melyet a Szolgáltató a nap folyamán ingyenesen elszállít.

A Szolgáltató a lomtalanítás alkalmával nem viszi el az alábbi tárgyakat:

elektronikai cikkek /TV, hűtőszekrény, stb./, állati tetemek, zöld hulladék,  veszélyes hulladék /akkumulátor, gumiabroncs, növényvédőszeres-festékes dobozok, olajos kannák, stb./, építési törmelék.

Kérem, a fentiek alapján szíveskedjenek élni a lomtalanítás lehetőségével és a gyűjtőjárat számára a hulladékot úgy kihelyezni, hogy a szóródó anyagokat zsákban, vagy gyűjtő dobozban helyezzék ki.

Újpetre Község Önkormányzata

Értesítés eboltásról

hundiÉrtesítjük Újpetre község lakosságot, hogy eboltás lesz az önkormányzat udvarában, melynek időpontja:

2018 május 16. (szerda) 8.00 -8.30 óráig és 16.00 -16.30 óráig. 

Pótoltás: 2018. május 23.(szerda) 16.00-16.30 óráig

Díjak: mikrochip ára   5000,-Ft, veszettség elleni oltás, féregtelenítés 5000,-Ft, Új oltási könyv kiállítása 500,-Ft, háznál történő oltás 6.000,-Ft.

Az eboltási könyvet mindenki feltétlenül hozza magával!

A 41/2010.( II.26.) Korm. rendelet 17/B.§ (10) bekezdése értelmében négy hónaposnál idősebb eb csak mikrochippel megjelölve tartható. A rendelkezést be nem tartókat a jogszabály pénzbírság megfizetésével bünteti.

TÁJÉKOZTATÓ – Majális 

Az önkormányzat idén május 1-jén a szokásos majálist nem rendezi meg, mivel az elmúlt években a résztvevők száma nagyon lecsökkent. Ez részben az aznapi rossz időjárásnak is köszönhető.

Helyette előzetes felmérés alapján „CSALÁDI NAPOT” (juniálist) tartanánk, ahol reméljük nagy létszámban, jó időben a családok együtt lehetnek.

A pontos időpontról, és a programokról a lakosságot időben tájékoztatni fogjuk.

Aki  május 1-jén  programot szervezne a parkban a családdal, baráti társasággal, természetesen mindenféle előzetes engedély nélkül megteheti.

                                                                     ÚJPETRE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

 

 

HIRDETMÉNY

 Ezennel értesítem a Tisztelt lakosságot, illetve Partnereket, hogy Önkormányzatunk megindította a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) rendelet 43/A. § szerinti egyeztetési eljárás ún. munkaközi véleményezési szakaszát Újpetre Község Településképi Arculati Kézikönyve és Településképi rendelete elkészítésére vonatkozóan.

A készülő Településképi Arculati Kézikönyvvel és Településképi rendelettel kapcsolatban Újpetre Község Önkormányzatának  9/2017. (VI.21.) számú   Partnerségi Rendelete 1.§ szerinti Partnerek az ún. tájékoztatási szakaszban javaslatot, észrevételt tehetnek, valamint véleményt nyilváníthatnak.    (A Partnerségi Rendelet megtekinthető a www.ujpetre.hu honlapon.)

Észrevétellel, véleménnyel a Partnerségi Rendelet szerint az alábbi ún. Partnerek élhetnek:               Újpetre lakossága és az újpetrei ingatlantulajdonosok; a település területén működő érdekképviseleti szervek és civil szervezetek; a település területén ingatlannal, székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek; valamint a település területén működő vallási közösségek.

A véleménynyilvánítás határideje: 2018. április 9 – 2017. április 16 -ig.      

Javaslatot, észrevételt tenni a megadott véleményezési határidőben

kizárólag a a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet ill. a ujpetre@foepitesz.com email címre.

♦ ♦ ♦

A véleménynyilvánításra az Önkormányzat lakossági fórumot is szervez:

Időpontja: 2017. április 16-án 18.00           

Helyszín: Művelődési Ház Újpetre, Kossuth u. 26.

Javaslatot, észrevételt tenni a lakossági fórumon szóban

kizárólag a készülő Településképi Arculati Kézikönyvvel és Településképi rendelettel kapcsolatban

Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók véleményét és részvételét!

Újpetre, 2018. április 5.

Gaszt Árminné sk. polgármester

Ide kattintva megtekintheti a teljes tervet: Újpetre_TAK_v01_20180328 (1)

Ide kattintva megtekintheti az önkormányzati rendeletet:Újpetre Településképvédelmi rendelet tervezet-20180406

Ifjúsági Egyesület >>> focikupa Véménden

UnbenanntEgyesületünk idén is részt vett a GJU (Gemeinschaft Junger Ungarndeutcher) által megrendezett focikupán Véménden.

Lány csapatunk 3.helyen végzett, fiaink helyezést nem értek el, azonban férfi és női kategóriában is elhoztuk a legjobb kapusnak járó díjat. Vida Fanni és Sütő Attila személyében.

Unbenannt1Köszönjük a támogatásokat:

Német Önkormányzat Újpetre, Lili ABC, Tom Market, Ritter Jánosné Manyinéni, Ritter János, Obermájer Mári, Jámborcsik Erika (Dreher), Régert Csaba, Horváth László Báki, Dobos Róbert , Zöldségsziget Újpetre .

Nélkülük nem sikerült volna eljutnunk a rendezvényre. Ezúton szeretnénk újra megköszönni, nagyon hálásak vagyunk.